Gå til sidens hovedinnhold

Høyre-forslag om alkohol: Avholdsindustrien går som vanlig i vranglås

I nytt forslag til partiprogram vil Høyre senke alkoholavgiftene for å redusere grensehandel. Dette møter som ventet motstand fra dem som lever av å fortelle at alkohol er farlig.

7. september lanserte Høyres programkomitéleder Linda Hofstad Helleland et førsteutkast til nytt partiprogram.

Programforslaget inneholder mange punkter med gjenkjennelig Høyre-politikk, der verdiskaping for å trygge velferden går igjen som en rød tråd.

Les også: Høyre vil ha billigere sprit og vin - møter sterk motstand: - Ikke riktig tidspunkt midt i en koronapandemi

Avholdsindustrien går i vranglås

Allerede før Linda Hofstand Helleland rakk å legge frem programutkastet, skapte forslaget om reduserte alkoholavgifter sterk motstand. Flere organisasjoner, deriblant Actis, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Diabetesforbundet, gikk raskt sammen og ba Høyre skrote forslaget.

Dette er helt som forventet, og skjer helt på autopilot hver gang alkoholavgifter diskuteres.

Å spre bekymring gir disse organisasjonene alltid fri tilgang til pressen. Som for alle andre som opererer i offentligheten er synlighet viktig, og skriking om at lavere alkoholavgifter er farlig, gir nettopp den synligheten.

Avholdsindustrien er de kriminelles nyttige idioter og beste venner.

Derfor skjer denne skrikingen fra denne avholdsindustrien hver eneste gang det er snakk om alkoholavgifter.

Disse organisasjonene har gått helt i vranglås.

Les også: Nettavisen har spurt alle partiene: Dette sier de om taxfree-ordningen

Norges strenge alkoholpolitikk virker dårlig

Alkohol kan være svært farlig. Det er det ingen tvil om. Men betyr det automatisk at høye alkoholavgifter og Norges svært strenge alkoholpolitikk er vellykket?

Det gjør det ikke. Går vi den globale alkoholstatistikken etter i sømmene, er det vanskelig å se at Norges strenge alkoholpolitikk har gitt de ønskede resultatene. Dette har jeg gjennomgått tidligere.

Går man igjennom alkoholstatistikken fra Verdens Helseorganisasjon, WHO, ser man at mange land som har en betydelig mer liberal alkoholpolitikk enn Norge, ikke har større utbredelse av alkoholavhengighet og alkoholmisbruk enn oss.

Les også: Kraftig økning: Nordmenn hamstrer vin

For eksempel så har Italia, der alkoholkonsumet er om lag det samme som i Norge, vesentlig lavere alkoholproblemer. Og det med lave avgifter og fritt alkoholsalg i dagligvarebutikkene.

Men dette ønsker ikke avholdsindustrien med Actis i spissen å snakke om.

Grensehandel

Høyres begrunnelse for å ville redusere alkoholavgiftene er grensehandel. Grensehandel er uheldig av flere årsaker. Det koster det norske samfunnet mange tusen arbeidsplasser i varehandelen ved at mange heller handler billigere i utlandet. I tillegg går staten glipp av avgifter.

De siste årene har miljøhensyn blitt trukket stadig mer frem som en årsak til å redusere grensehandelen. Grensehandel gir mye reising og dermed utslipp.

Billigere alkohol i utlandet er en viktig årsak til grensehandel. Derfor vil altså Høyres programkomite senke alkoholavgiftene.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

Nyttige idioter for kriminelle

En annen side ved de høye alkoholavgiftene er at det gir mye smugling og organisert kriminalitet. De høye avgiftene i Norge gir stor fortjeneste for smuglere. Å motvirke smugling gjennom kontrolltiltak og straffeforfølgelse krever store ressurser både i tollvesenet og rettsapparatet. Men dette kan aldri få bukt med smuglingen. Bakmenn blir sjelden tatt. Dess høyere avgifter, dess mer lukrativ er denne kriminaliteten.

En annen og alvorlig side ved smugling er at det er ingen kvalitetskontroll eller aldergrenser for kjøp. Dette kan være svært farlig. Farlig smuglersprit har gitt tap av liv før.

I sum er forslaget i Høyre om lavere alkoholavgifter et godt forslag. Den skrikende avholdsindustrien bør ikke lyttes til.

Og selv om man skulle få bukt med smugling, er det enda vanskeligere å hindre at alkohol produseres ulovlig i Norge og selges. Alkohol er svært enkelt å fremstille. Alle kan gjøre det på kjøkkenbenken med ingredienser og utstyr som både er billig og lett tilgjengelig.

Les også: Oversikt for hele Europa - så mye dyrere er det i Norge

Derfor gir høye alkoholavgifter svært skadelige konsekvenser.

Avholdsindustrien er de kriminelles nyttige idioter og beste venner.

Godt forslag fra Høyre

Redusert grensehandel er bare en av årsakene til at Høyre-forslaget om reduserte alkoholavgifter er godt. Redusert smugling og illegal omsetning med alle problemene det medfører er vel så viktig.

Det er liten grunn til å tro at de høye alkoholavgiftene er særlig til hjelp for dem som har problemer med alkohol. WHOs alkoholstatistikk tyder ikke på at Norges strenge alkoholpolitikk er vellykket. Snarere tvert imot.

Så må også interessene til det store flertallet av oss telle med. Vi som liker å ta oss et glass øl eller vin av og til - uten å betale for mye. Også det store flertallet som nyter alkohol uten å ha problemer med det har selvsagt en interesse av å betale mindre.

I sum er forslaget i Høyre om lavere alkoholavgifter et godt forslag.

Den skrikende avholdsindustrien bør ikke lyttes til.

Kommentarer til denne saken