Gå til sidens hovedinnhold

Høyre om Raymond Johansen: - Oppsiktsvekkende tafatt

Oslo Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg beskylder byrådsleder Raymond Johansen for tafatthet og passivitet når det gjelder sentrumshandelen.

Høyres byrådslederkandidat i Oslo reagerer kraftig på uttalelsene byrådsleder Raymond Johansen (AP) kom med under en byutviklingskveld i regi av Aftenposten i slutten av mai. Her spådde Johansen at flere butikker i Oslo sentrum ville forsvinne, men at det primært skyldes endret handlemønster.

Johansen tilla derimot redusert fremkommelighet for biler i sentrum liten betydning for en butikkdød fremover. Lae Solberg reagerer på byrådslederens passivitet.

Oppsiktsvekkende

- Ja, jeg reagerer fordi byrådslederen varsler butikkdød, uten å ville forhindre det. Det er en oppsiktsvekkende tafatt holdning, en byrådsleder kan ikke bare sitte passiv og si at vi bare sett starten på butikkdøden, sier Lae Solberg til Nettavisen Økonomi.

Han minner om at Raymond Johansen i 2017 uttalte at «tenk om jeg som byrådsleder ikke legger til rette for handelsstanden, tenk hvilket problem har jeg da?»

- To år senere spår han en omfattende butikkdød uten å gjøre noe med det. Raymond Johansen driver en underlig form for passiv dødshjelp. Flere av de bilbaserte kjøpesentrene opplever vekst i omsetningen, mens andre deler av Oslo sentrum sliter. Da kan man ikke bare lene seg tilbake og si at det skyldes netthandel.

Les også

Frp vil sette bom for fem planlagte bymiljøpakker

Mangfold

Lae Solberg mener det er viktig med mangfold i varehandelen i Oslo sentrum.

- Ellers blir det et fattigere og kjedeligere sentrum, som totalt sett gjør Oslo mindre attraktivt. Vi ser at den varierte handelen er i ferd med å forvitre. Barnefamiliene er ferd med å bli forsvinne fra Oslo sentrum. Butikker som selger barneklær og leker forsvinner, og at omsetningen i de spesialiserte forretningene faller.

- Men hva er Høyres svar på utfordringene til sentrumshandelen?
- Vi har primært fire tiltak. Det ene er å bygge flere boliger i Kvadraturen. Vi mener det er plass til 10 000 mennesker i sentrum. Det vil øke etterspørselen. Et annet tiltak er et nytt parkeringsanlegg for nullutslippsbiler under Kronprinsesse Märthas plass bak Rådhuset.

For langt unna

- Men byrådet viser til at mange av parkeringshusene i sentrum er halvfulle?
- Mange av anleggene har en plassering som gjør dem mindre attraktive. Vi ser dessuten at kjøpesentrene innenfor Ring 1 som har egne parkeringsanlegg, gjør det bedre enn butikkene i resten av sentrum.

- Et eksempel på det er Aker Brygge, som hadde en vekst i omsetningen fra 2017 til 2018 på 7,5 prosent. Vi må legge til rette for parkeringsanlegg som ligger tettere på handleområdene enn de gjør i dag, parerer Lae Solberg.

Det rødgrønne byrådet har siden de overtok høsten 2015 fjernet 470 parkeringsplasser i Oslo sentrum

- 100 av disse er fjernet for på gi plass til sykkelveier, fotgjengere og kollektivtrafikk, men hele 370 plasser er fjernet bare for å gjøre det vanskeligere å kjøre bil. Det mener jeg er uklokt og en medvirkende årsak til at handelen i sentrum sliter, sier Lae Solberg.

Les også

Harry Hole-feber: Jo Nesbø tjener ni millioner på førsteopplaget av Kniv


Uforståelig

Han sier Høyre er villig til å fjerne parkeringsplasser når det skjer for å anlegge nye gågater og sykkelveier, og for å sikre at busser og trikker kommer frem. Høyre vil beholde parkeringsplasser der det ikke er noen gode alternativer for arealet.

Partiet etterlyser også mer smidighet. Gategrunn som brukes til uteservering om sommeren, kan med fordel brukes til parkering om vinteren. Lae Solberg viser også til at det rødgrønne byrået har fjernet 50 ladestasjoner i sentrum.

- Når byrådet tar bort ladestasjoner for elbiler som ledd i å gjøre sentrum bilfritt, betyr det at de mener at enhver bil, uavhengig av utslipp, er et problem, hevder han.

Sentrumskontor

- Videre mener vi at et tiltak bør være at Oslo kommune etablere et eget sentrumskontor. Nylig ble Høyres forslag om et slikt servicekontor for varehandelen stemt ned av Ap, MDG, SV og Rødt i bystyret. Noen må ta ansvar for å løse praktiske utfordringer og være en medspiller og ikke motspiller for næringslivet.

Høyre vil at sentrumskontoret blant annet skal ha ansvaret for leie av gategrunn, renhold innenfor Ring 1, belysningsplaner, samt å tilrettelegge markedsaktiviteter. Kontoret skal eksempelvis finne skånsomme løsninger for butikkene når det graves i gatene.

- Men bilbasert omsetning i Oslo sentrum utgjør rundt 10 prosent, det er ikke så mye?
- Det kan være forskjellen på overskudd og underskudd, svarer Lae Solberg.

Gratis kollektivtrafikk

Det fjerde tiltaket Høyre vil innføre, er gratis kollektivtrafikk innenfor Ring 1, såkalt «hop on, hop off».

- Hvis Høyre vinner byrådsmakten til høsten, hva ellers blir annerledes når det gjelder sentrumshandel?
- Det viktigste vi kan gjøre, er at flere kommer seg inn til Oslo sentrum. Kollektivtrafikken bør bli gratis innenfor Ring 1. Vi vil også beholde parkeringsplasser så lenge de ikke er i konflikt med sykkelveier, gågater og kollektivtrafikk, svarer Lae Solberg

- Så må Oslo kommune på en helt annen måte legge til rette for handel. Store deler av næringslivet er så vidt jeg forstår frustrert, fordi for byrådet holder det med prat, uten at det skjer noe for varehandelen.

Les også

Departement krever flytting av malplassert bomstasjon


Byregnskap

Adm. direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening etterlyste under Aftenpostens byutviklingskveld et byregnskap over tiltakene som er gjennomført. Lae Solberg sier bystyret for tre år siden vedtok at det skal lages et byregnskap som går gjennom konsekvensene av et bilfritt sentrum for sentrumshandelen

- At et slikt regnskap ennå ikke er levert, viser nok en gang at byrådet ikke bryr seg om varehandelen, sier han.

Byrådet: - Spesielt

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Marthe Scharning Lund (Ap), er naturlig nok ikke enig i Lae Solbergs påstander.

- Det er spesielt at Høyre har en så enkel analyse av situasjonen og tror det løses ved å fylle opp sentrum med biler igjen. Senest denne uken påpeker Oslo Handelstandsforening at frykten for nedgang i handelen langt på vei var ubegrunnet. Bransjetallene viser at Oslo sentrum har vekst i butikkhandelen på lik linje med andre deler av byen, sier hun.

Byråden sier i likhet med sin byrådsleder at måten vi handler på, er i enorm endring helt uavhengig av et bilfritt sentrum.

- Det kan vi se i alle byer, både i Norge og andre steder i verden. Men jeg har stor tro på at handelsstanden i Oslo er fremoverlent og innovative. Nå ser vi for eksempel flere butikker som legger om slik at de blant annet kombinerer butikklokaler, netthandel og hjemkjøring av varer, sier Scharning Lund.

- Her må nok næringen være forberedt på å endre seg, slik de selvsagt har gjort utallige ganger opp igjennom historien. Folk har aldri sluttet å handle, men de har endret måten de gjør det på.


Utvilsomt bra

Næringsbyråden mener det «går utvilsomt bra» med næringslivet i Oslo. Hun peker på både høy verdiskaping, lav arbeidsledighet. Oslo er blitt en by som gjør det stadig bedre på målinger om å være attraktiv.

- Så vil nok næringen, her som andre steder, måtte fortsette å tenke nytt i møte med folks nye handlevaner og ønsker om flere opplevelser i sentrum. Og vi som kommune skal fortsatt legge til rette for næringsliv og aktiviteter, sier Scharning Lund.

Kommentarer til denne saken