Regjeringen forhandler i disse dager om flertall i Stortinget for jordbruksavtalen. De har ikke klart å lande en avtale med SV ennå.

Landbruksminister Sandra Borch har uttrykt tydelig misnøye med at SV er kravstore i forhandlingene. SV ønsker å gi mer til bøndene.

Nå bekrefter Høyre til Nettavisen at de ikke støtter regjeringens forslag. Det betyr at regjeringen ikke kan si nei til SVs krav og støtte seg på Høyre.

Forslaget til regjeringen er å bruke 4,15 milliarder kroner til blant annet å løfte bøndene med 110.000 kroner per årsverk.

Landbrukspolitisk talsperson i Høyre, Lene Westgaard-Halle, sier til Nettavisen at Høyre ønsker å bruke 1,2 milliarder kroner mindre enn det regjeringen foreslår.

– Normalt lå landbruksoppgjørene på mellom en halv og en hel milliard. På Senterpartiets vakt har man hatt en voldsom økning til 10,9 milliarder i fjor og 4,1 milliarder i år. Denne bruken av skattebetalernes penger står i sterk kontrast til andre grupper i samfunnet som får beskjed om at pengesekken er tom, sier hun.

Tallene viser at Høyre-politikeren har rett i at oppgjørene har blitt større:

Sandra Borch har lagt opp til oppgjør på 10,9 milliarder kroner i 2022 og 4,1 milliarder i år. Snittet for de åtte årene før, var 789 millioner kroner.

Vanligvis blir jordbruksoppgjørene avgjort mellom regjeringen og forhandlingsinstituttet, og det er sjelden at det blir endringer på Stortinget, men det kan altså skje i år.

– Strukket oss veldig langt

Westgaard-Halle mener det ikke er riktig at bøndene får så mye mer enn i normalår, når man er i en krevende tid for resten av samfunnet.

Med Høyres forslag vil inntektene til bøndene øke med 16 prosent, i stedet for 23 prosent, som regjeringen foreslår.

– Selv med 1,2 milliarder i frigjorte midler til våre prioriteringer innen helse, forsvar og bedre privatøkonomi for folk, vil bønder – som jeg minner om at er selvstendig næringsdrivende – få en inntektsmulighet på over 16 prosent. Det er tre ganger det ordinære lønnsoppgjøret, og vi har da strukket oss veldig langt. Vi mener regjeringen må være mer påholdne med pengebruken i en tid hvor vanlige lønnsmottakere får dårligere råd, sier hun.

Borch advarer

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) gikk nylig ut og advarte de andre partiene i Stortinget mot å be om endringer i avtalen. I Trønder-Avisa sier hun det kan rokke ved legitimiteten til forhandlingene mellom staten og næringen.

Hun er blant annet kritisk til SV:

– De har varslet at de ønsker å legge inn endringer i årets avtale, det er med på å undergravet et viktig forhandlingsinstitutt, sier hun til samme avis.

På spørsmål fra Nettavisen om det ikke er rart for Høyre å gå be om endringer i en avtale som er forhandlet fram mellom staten og Bondelaget, viser Høyre-politikeren til at Senterpartiet har gjort det samme før.

Hun viser til oppgjøret i 2015, der Senterpartiet ba Solberg-regjeringen om å legge mer penger på bordet i oppgjøret. Men i 2015 endte Sp opp med å stemme for oppgjøret til slutt, med unntak av én representant: Per Olaf Lundteigen.