CHRISTIANIA TORV, OSLO (Nettavisen): Over en litt middelmådig kaffe møter vi høyre-topp Stefan Heggelund. Han er ute av huset med det rare i, eller Stortinget som det også kalles.

– Høyre er nødt til å gå til valg på en strengere innvandringspolitikk, sier Heggelund og tar en slurk av kaffen.

Heggelund har allerede vært ute og tatt til orde for en strengere innvandringspolitikk. Som han ser det, handler det først og fremst om å sikre velferdsstaten Norge for fremtiden.

Les mer: Mange vil bli norsk statsborger etter regelendring

– Nå har vi hatt perspektivmelding på perspektivmelding, og fremskriving på fremskriving. Vi er nødt til å drive Norge bedre enn i dag, og sikre velferdsstaten for fremtidige generasjoner, sier han.

Dermed foreslo Heggelund å kutte antallet kvoteflyktninger tilbake til «rødgrønt nivå». Med andre ord 1000 i året. I år tar Norge imot 3000 kvoteflyktninger.

Nå mener Heggelund det er på tide å dra det litt lenger. Familieinnvandring har over lang tid vært en av de største grunnene til innvandring i Norge. Det typiske eksempelet er asylsøkere eller flyktninger som får opphold, og senere henter familien.

Les også: Frp ut mot Bollestads hijab-velsignelse: – Skremmende

Langt strengere

I perioden 1990-2019 var det totalt 160.000 ikke-vestlige innvandrere som kom til Norge som følge av familieinnvandring. Det er 30.000 flere enn det var som fikk opphold som flyktninger i samme periode.

Det er enkelte krav som må oppfylles for å få familieinnvandring. Men de må bli langt strengere, mener Heggelund.

– I dag har vi en inntektsgrense på 264.000. Hensikten bak den er at den som vil hente familien skal kunne forsørge dem når de kommer til Norge. Jeg tror de fleste er enig i at det er vanskelig å forsørge flere personer på 264.000 i Norge i dag, sier Heggelund.

Han vil dermed ta det drastiske grepet å øke inntektsgrensen til 450.000 kroner. Som er mer i tråd med hva en heltidsansatt tjener, også i yrker med lav lønn. Det er under både snitt- og medianinntekt.

Les mer: 500.000 nordmenn åpne for at politiet kan bruke nikab

– De som kommer til Norge skal få den støtten de trenger for å bli selvforsørgede. Da må vi klare å gi dem det. Men vi har fremdeles utfordringer med integreringen. Alle forstår at en som kommer som flyktning til Norge ikke går rett ut i arbeidslivet. Men vi må ha en politikk som forhindrer at folk blir fanget i lavinntekt eller at man ender på varige ytelser.

– Men hvorfor har dere ikke økt grensen i løpet av de syv årene dere har hatt makten?

– Vi har foreslo å øke den under flyktningkrisen. Mitt forslag er ment varig og går lenger, men er fremdeles under både snitt- og medianinntekt.

– Så dette er bare noe du foreslår som dere neppe får flertall for?

– Vi må tross alt gå til valg på det vi mener og jeg mener vi skal ha strengere regler for familieinnvandring i programmet, sier han.

Les mer: Oslo-politiet vil ha forbud mot søskenbarnekteskap

Trange tider

– Hva er utslagsgivende for at dere kommer med dette nå?

– Vi har lenge visst at vi må gjøre grep for å bevare velferdsstaten. Det handler om å drive bedre og at vi ikke kan bruke like mye penger over statsbudsjettet lenger. Koronaen har understreket dette i n-te potens. Handlingsrommet vil bli langt mindre, og da må vi ta tøffe prioriteringer, sier Heggelund.

– Men staten har vel bare blitt større under Erna Solbergs regjering?

– Vi har nå en regjering som har gjort oss mindre oljeavhengig og som tar grep for at vi skal ha mer verdiskaping og flere i jobb. Vi har dessuten satt i gang en rekke reformer som både avbyråkratiseringsreformen og kommunereformen for å få ned de offentlige utgiftene på sikt.

Heggelund har imidlertid ikke ønsket å stenge grensen helt, og mener Norge bør fortsette å hente inn 1000 kvoteflyktninger.

Les også: Rapport: 47 prosent mener integreringen i Norge fungerer dårlig

– Hvorfor?

– Norge skal også bidra. Men hovedpoenget må være å få FNs system for kvoteflyktninger til å fungere, slik at flere land bidrar til å hjelpe de millionene som nå er på flukt. Jeg har foreslått at vi bør betale land som i dag ikke bidrar noe særlig til å ta imot flyktninger, i tillegg til at vi kan gi den enkelte flyktning startkapital i det nye landet. Da belaster vi vårt budsjett mindre, men vi hjelper flere.

– Har det noen gang fungert?

– Nei, det har alltid vært utfordringer med dette systemet. Derfor foreslår jeg grep som kan bidra til å løse det.

Les mer: Knallhardt oppgjør med SV: – Brukte korona i et politisk spill

Men han presiserer:

– Det er ikke alltid den beste eller mest fornuftige løsningen å komme til Norge, bare fordi vi er et rikt land. Norsk arbeidsliv er høykompetent, noe som kan gjøre at det for mange som kommer hit som ikke har utdannelse blir en lang vei til arbeidslivet, og en del ender i utenforskap.