Høyre er i full gang med å snekre sammen et nytt politisk program før valget. Ifølge flere nyere meningsmålinger kan det være god grunn til et nytt politisk program. Partiet risikerer å bryte den magiske barrieren ved å finne tre valg på rad.

En viktig sak for Høyre frem mot valget blir trygghet. Og partiet mener verden har endret seg såpass mye de senere årene at straffen for terror må opp.

Les mer: Hvis dette skjer, vinner Erna igjen: Kan bli den første i nyere norsk historie

I dag er straffen for de groveste tilfellene av terror på 30 år. Men Høyre foreslår at den bør skjerpes til 50 år.

– Manshaus er det siste eksempelet her i Norge, men vi ser stadig nye former for terror. Nylig i Tyskland tok en mann en bil og meide ned motorsyklister på motorveien. Grov terror må straffes hardere, sier Mahmoud Farahmand.

Han er medlem av programkomiteen har bakgrunn fra Forsvaret og jobbet i en årrekke med sikkerhet.

– Det er flere grunner til at terror bør straffes hardere. Det ene er at det er særdeles ondskapsfullt. Det retter seg mot uskyldige mennesker. Man kan like det eller ikke, men Norge har endret seg, sier Farahmand.

– Tror du terrorister blir avskrekket med strengere straff?

– Det er vanskelig å vite nøyaktig hva utfallet blir, men vi må definitivt gjøre det vi kan. De som vil dø for saken vil nok gjøre det uansett. Men her er det snakk om å ta unna dem som vurderer det, sier Farahmand.

Les også: Multikrasj på motorvei i Berlin etterforskes som et «islamistisk angrep»

Andre partier har ytret skepsis til økte straffer. Det eneste partiet utenom Høyre som har gjort det klart de vil øke straffene er Fremskrittspartiet.

– Blir andre partier med på dette?

– Jeg håper det. Vi har behov for en innstramning. Vi som et parti for lov og rett må lede an. Og det er tross alt ikke snakk om at folk skal kastes ned i en mørk hule. Rehabilitering er en viktig del av dette, sier Farahmand.

Les mer: Måling: MDG under sperregrensen - Erna øker gapet til Jonas

I 2016 foreslo partiet å øke straffene til 40 år for terror. Men det fikk ikke tilslutning i Stortinget. Andre innstramninger fra regjeringen har også blitt stemt ned.

– Hva får deg til å tro at dere får det igjennom nå?

– Det er mye som er endret siden 2016. Vi har terror både fra høyreekstreme og islamistisk terror. Vi ser også andre typer terrorgrupper kommer på banen. Det er sannsynlig at vi kan få støtte for det. Dette handler ikke bare om fremmedkrigere og islamistisk terror, men vel så mye om høyreekstreme, sier Farahmand.