Gå til sidens hovedinnhold

Høyresiden har ikke gjort nok, Siv

Tre fjerdedeler av Norges inntekter fra selskapsskatt må erstattes når oljeindustrien nedskalerer. Da holder det ikke å nedjustere formuesskattesatsen med 0,25 prosent.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Jeg kjenner Siv Jensen som en hyggelig dame og en dyktig politiker.

Det er ekstra hyggelig å se at hun finner tid til å svare på mitt skatteinnlegg i Nettavisen.

Frp-lederen viser blant annet til at formuesskattesatsen ble redusert fra 1,1 prosent til 0,85 prosent, mens hun satt som finansminister fra 2013 til 2020.

Les også: Det så lyst ut da Siv Jensen smilte mot fotografene. Hun glemte alt

Økt eiendomsskatt

Jeg kan i utgangspunktet si meg enig med Siv i at det er større muligheter for lavere skatter med en Høyre/Frp-regjering enn rødgrønt styre her i landet.

Norges sammenhengende lengstsittende finansminister i moderne tid, har rett i at formuesskattesatsen ble redusert da hun styrte Finansdepartementet.

Det Siv imidlertid unnlater å nevne, men som hun vet utmerket godt, er at beregningsgrunnlagene ble oppjustert - og i tillegg fikk vi eiendomsskatt i samme periode.

Provenyet på formuesskatt økte av den grunn fra cirka 14 milliarder i 2014 - til 15,4 milliarder i 2017. Med eiendomsskatt i tillegg ble altså skattebyrden fra formuesiden betydelig økt i hennes periode.

Les Siv Jensens svar til Sissener: - Det betyr noe om det er venstre- eller høyresiden som styrer Norge, Sissener

Formuesskatt er både absolutte og relative tall. I 2013 var risikofri rente nok til å dekke formuesskatten, i dag dekker den ikke en fjerdedel engang.

Siv har rett i at Frp fikk gjort noe positivt med innretningen av skattesystemet mens hun var finansminister, og jeg forstår at Frp ikke fikk gjennomslag for all sin skattepolitikk i kompaniskap med Høyre, Venstre og KrF.

Det er likevel hevet over tvil at det ikke ble gjort nok. Det tror jeg faktisk Siv er enig med meg i.

Skattenivået totalt må ned

Jeg ser ikke behovet for en debatt om hvem som har gjort mest eller minst for å redusere skattenivået i Norge.

Mitt fokus er heller ikke at skattenivået totalt sett skal senkes. Jeg er opptatt av innretningen, og at bedriftseiere og næringslivet skal få forutsigbare og levelige rammevilkår - ikke minst når det gjelder skatt.

Det er faktisk slik at Norge vil miste nærmere 200 milliarder i inntekter som følge av den planlagte nedskaleringen i oljebransjen.

Som jeg tidligere har vært inne på, har ennå ingen kommet opp med en god idé for hvordan disse inntektene skal erstattes.

Her kan du lese flere innlegg av Jan Petter Sissener.

Ja, kanskje med unntak av Miljøpartiet De Grønnes evinnelige fokus på tang og tare.

Tre fjerdedeler av selskapsskattene Norge har levd godt på i flere tiår, blir altså borte om relativt få år.

De rødgrønnes dødsstøt

For å møte denne utfordringen må våre folkevalgte snarest ta større grep enn å diskutere hvem som har fått senket formuesskatten med noen ørsmå prosenter.

Å heve den som de rødgrønne vil, kan være dødsstøtet for norsk konkurranseevne.

Litt synd er det at ikke Siv griper fatt i problemstillingen rundt å beskatte inntekter og ikke eiendeler - samt adressere at egenkapitalinvesteringer beskattes med 47 prosent, mens rente og eiendomsinvesteringer beskattes med 22 prosent.

Les også: Velkommen til MDGs drømmeverden

Jeg har enda ikke berørt de øvrige handikap norske investorer har, og ei heller kapitalstrukturen på Oslo Børs. Det kommer.

Vi trenger et felles løft - og lite ville glede meg mer enn et borgerlig flertall - gjerne med Siv og Frp tilbake i regjeringskontorene.

Kommentarer til denne saken