Nettstedet rights.no som drives av Human Rights Service, har vært i en langvarig strid over et bilde foran kjøpesenteret Oslo City.

I oktober 2017 publiserte de saken «Koranklosser utenfor Oslo City» med et bilde organisasjonen hadde tatt selv.

Kvinnen som bærer hijab og er avbildet fra siden anmeldte HRS og ansvarlig redaktør Rita Karlsen for brudd på bestemmelsen om «retten til eget bilde» i åndsverksloven.

Les mer: Venstre, SV og Rødt vil ta fra HRS statsstøtten i 2020

Statsadvokaten grep inn

Politiet innstilte to ganger på å henlegge saken som «intet straffbart forhold». Statsadvokaten insisterte imidlertid på at saken skulle etterforskes videre og endre påtale mot HRS og Rita Karlsen. Til slutt fikk HRS og Karlsen en bot på henholdsvis 20.000 kroner og 8.000 kroner for bildet.

HRS og Karlsen nektet å vedta foreleggene, og fikk støtte fra både Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag. Saken ble klaget inn for Riksadvokaten.

Eirik Vinje, som er advokat for HRS mener organisasjonen er blitt utsatt for en statsadvokat som har vært ute etter dem. Han mener en rekke mediehus har hatt null problem med å publisere lignende bilder tidligere.

– Jeg er overrasket over at pressen ikke tenker mer prinsipielt. Det er ingen tvil om at HRS er en outsider i norsk presse. Men hvem som er på innsiden og utsiden kan snu veldig fort, sier Vinje.

– Damene i HRS opplever stadig å bli anmeldt, og har god kontakt med politiet. De fnyste umiddelbart av denne saken. Saken ble tross alt henlagt med én gang av en politiadvokat. Men så setter statsadvokaten i gang denne prosessen. Hun sier ingenting om hva saken bygger på, men beordrer ytterligere ettforskning, sier Vinje til Nettavisen.

Han mener dette er utelukkende satt i gang av statsadvokaten.

– Ut fra de saksdokumentene jeg har fått innsyn i, er dette ene og alene satt i gang av Salte (statsadvokaten journ. anm.). Dette bildet ligger i kjernen av det som er kurante pressebilder, sier advokaten.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Les mer: FrP-topper langer ut mot kutt i støtten til Human Rights Service

HRS og advokaten deres er spesielt fornøyd med at de har fått støtte fra flere pressorganisasjoner.

Generalsekretær i Norsk redaktørforening Arne Jensen sier følgende om saken:

– Vi hadde et godt håp om at Riksadvokaten ville sørge for at dette ble ordnet i tråd med det som er gjeldende rett. Dersom statsadvokatens rettsforståelse hadde blitt stående, så ville det medført en dramatisk innskrenking i presse- og ytringsfriheten og muligheten til å drive vanlig rapportering fra offentlige steder i Norge, sier Jensen.

Sammenligner med McCarthy

Staten vil uansett dekke saksomkostningene for advokathjelpen til HRS. Men advokaten mener statsadvokaten her har bidratt til det han kaller en «chilling effect» mot ytringsfriheten, og drar paralleller til den notoriske anti-kommunisten senator Joe McCarthy i USA som drev heksejakt mot folk han anklaget for å være kommunister.

– Det som er poenget er hvordan ytringsfriheten kommer under press av myndighetene. Det er ikke snakk om Kina-tilstander, men når du drar inn folk til avhør, synes folk det er sterkt ubehagelig. Det fører til en sterk avkjølende effekt på lysten til å ytre seg.

Les også: Hege Storhaug vil ha nasjonale retningslinjer om påkledning i svømmetimene: - Vi har feige politikere

Men HRS og advokaten er ikke ferdig med saken selv om de har fått fullt medhold av Riksadvokaten. Nå vil de fremme krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning.

– Vi kommer til å fremme et krav om erstatning for HRS. For dette er en ytringsfrihetskrenkelse. Hvor stor den blir vet jeg ikke enda, men dette handler ikke først og fremst om penger – men det prinsipielle i saken, sier Vinje til Nettavisen.

Det er forventet at erstatningskravet vil komme i løpet av noen uker.