- Jeg skjønte ikke hva jeg betalte, men skjønte at jeg ble lurt. Jeg kom inn på en pris via kalkulatorene, som elskling.no og strømpris.no. Men prisen endret seg etter hvert uten at jeg fikk beskjed om det, sier Haakon Dyrnes til Nettavisen.

Dyrnes er tidligere leder i mobilselskapet Tele2, ble så oppgitt av strømprisingen at han startet et eget strømselskap, Klarkraft. Til Nettavisen avslører han noen av strømbransjens skjulte pristriks.

Mangelfull info

Slike pristriks er utbredte. Nylig varslet NVE en grundig utredning av hvordan strøm selges til kundene. En ekspert-rapport, bestilt av NVE, fastslo at mangelfull informasjon til strømkunder bidrar til «å svekke priskonkurransen og fører til at kundene betaler mer for strømmen enn nødvendig».

Den mangelfulle informasjonen kan for eksempel gjelde detaljer i prisen som knapt er synlige for kundene. Konsekvensen kan være ganske kostbar. Mer om det lenger ned.

Nettavisen kunne nylig avsløre hvordan en Fjordkraft-kunde fikk gradvise høyere og høyere påslag på strømregningen - en ulovlig praksis, ifølge Forbrukerrådet. Den siste tiden har i tillegg Forbrukertilsynet slått hardt ned på at kundene ikke varsles når prisene endres.

Les også: Hauset opp prisen og brøt med egne vilkår: - Dette er ulovlig

- Strømmen blir dyrere enn du trodde

Forbrukerrådet anbefaler spotpris-avtaler, og rangeringen på prisportalen strømpris.no går nå på avtaler med minst 12 måneders varighet, for å luke ut mer midlertidige avtaler, som bransjen har fått mye kritikk for.

Portalen opplyser nå også om betalingsvilkår i avtalene. Mange av avtalene høyt opp på strømpris.no har som forutsetning av du bruker både efaktura og avtalegiro. Det er neppe tilfeldig, mener Dyrnes:

- Jeg byttet strømavtale hyppig. Hvis jeg glemte å aktivere avtalegiro, ble det en rådyr avtale. Når du har en faktura som aldri er lik, kan leverandørene spekulere i at kundene må ha avtalegiro. Da ser man nemlig ikke så nøye på fakturaen. I tillegg er det mange som glemmer å aktivere avtalegiro. Da brytes forutsetningene i avtalene og strømmen blir mye dyrere enn det så ut som da du inngikk avtalen, sier Dyrnes.

- Altfor mange avtaler

Dyrnes er også kritisk til at mange av landets 160 kraftleverandører tilbyr en stor meny av ulike avtaler. Eksempelvis tilbyr Agva Kraft 13 ulike avtaler og Norgesenergi ti.

- At det er nødvendig å ha så mange avtaler, stusser jeg litt over. Vi må synliggjøre alle prisene og varsle alle endringer. Det er ikke komplisert, sier Dyrnes.

Han mener at prisingen og muligheten for å spekulere i kundenes manglende bevissthet er enkel å rydde opp i:

- Nå blir det mye utredninger og lobbying, så dette kan tid. Men det er egentlig bare å sette i gang. Jeg vil ha strengere regulering, sier Dyrnes.

Les også: Har fått nok av jukse-priser: Truer norske strømselskaper med heftige bøter

- Noen tar 70 ganger kostpris

Strømregningen består tre elementer: spotprisen (markedsprisen for strøm, som varierer kontinuerlig), påslaget og en fast månedsavgift.

Den faste avgiften er ren profittmargin, mens strømleverandøren ikke tjener penger på spotprisen. Påslaget kan også virke som en uunngåelig fast utgift.

Hva påslaget egentlig er? Jo, det består av et lovpålagt elsertifikat og avgifter knyttet til dette. Strømselskapene må kjøpe sertifikatet av en megler i markedet og da påløper noen kostnader.

Les også: Klagestorm mot strøm-giganter: Advarer mot lureprodukter

Ifølge Dyrnes koster elsertifikatet om lag 0,1 øre i markedet for en mindre aktør, trolig mindre for en stor aktør.

Handelskostnader og en eventuell garanti for fornybar strømkilde kommer i tillegg - totalkostnaden for elsertifikat og avgifter vil da ligge på litt over 1 øre, ifølge strømselskapgründeren.

- Noen tar mer enn 70 ganger kostpris for dette, sier Dyrnes, som da sikter til selskapene med påslag på 7 øre per kilowattime.

- En klimabløff

Dyrnes understreker at han ikke har noe imot at selskapene tjener penger, men mener de må være mer ærlige om dette overfor kundene:

- Når et elsertifikat koster 0,1 øre, og jeg som kunde blir fortalt at det koster 7 øre og at det er grunnen til påslaget, da blir det feil. De putter dette i egen lomme mens de forklarer det som en lovpålagt avgift. Det greit å ha påslag på flere ører per kWh, bare ikke forled kundene til å tro at hele påslaget er lovpålagt eller grønn strøm.

Dette gjelder også opprinnelsesgarantier, som skal sikre kunden at strømmen kommer fra en fornybar kilde. Her mener Dyrnes at mange tar langt over kostpris, uten å opplyse kundene om dette:

- Her ligger kosten for en snittkunde på 5-6 kroner i måneden, mens enkelte tar 1-2 kr per dag for dette, eller 30-60 kroner per måned. Differansen putter de i egen lomme - det er jo en klimabløff!

Påslaget varierer med over 1000 prosent

En kjapp undersøkelse på strømpris.no og strømselskapenes egne nettsider viser at påslaget faktisk varierer med over 1200 prosent. For spotpris-avtale med Agva Kraft, kan du betale til sammen 12,95 øre per kilowattime i påslag:

- Det er et påslag 8,9 øre, og i tillegg 3,75 øre for elsertifikatet, opplyser kundeservice.

Ingenting av Agva det opplyser om er synlig på regningen derfra, men påslaget skal være oppgitt i avtalen du gjør med strømselskapet. Noen ligger på rundt 7-9 øre, andre tar et påslag ned mot 1 øre.

En vanlig norsk husholdning bruker 20.000 kilowattimer i året. En forskjell i påslaget på 6 øre utgjør da 1200 kroner i året.

- Bør synes på fakturaen

Påslagene på strømavtalene skal dekke administrasjon, handelskostnader, elsertifikater og fortjeneste, påpeker Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge, bransjeorganisasjonen for kraftleverandørene.

- Informasjon om påslag skal fremgå tydelig når kunden inngår strømavtalen. Tre av fire velger spotprisavtale. Da er det prisen fra kraftbørsen som gjelder, samt et fast påslag per måned og/eller kilowattime som kommer i tillegg. Børsprisen ligger åpent tilgjengelig hos NordPool og oppdateres hver dag. Påslaget utgjør normalt to-tre prosent av den totale strømregningen, sier Øverås.

Han oppfordrer kunder til selv å følge med i markedet, og fremholder at det er enkelt, raskt og kostnadsfritt å bytte strømavtale.

- Vi mener påslaget bør fremgå tydelig på kundens faktura, slik at det er lett å forstå hva man betaler for. Endring av priser og andre betingelser skal varsles på epost eller SMS til kundene. Dette er strammet inn både fra myndighetene og fra bransjen selv gjennom sertifiseringsordningen Trygg strømhandel.

Øverås viser i tillegg til strømguiden.no hvor kundene kan finne mer informasjon og svar på vanlige spørsmål.