Tirsdag vedtok Kirkemøtet, med 103 mot to stemmer, å oppfordre til å stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel.

Både Frp-leder Sylvi Listhaug og Høyres stortingsrepresentant Sveinung Stensland reagerte på vedtaket og advarte kirken mot å oppføre seg som en politisk aktør. Stensland mente vedtaket kunne bidra til lavere oppslutning for kirken.

På forespørsel fra Nettavisen har Den norske kirke sendt en oversikt over alle inn- og utmeldinger gjennom november. Datoen 17. november, dagen etter Kirkemøtets vedtak, peker seg ut:

Onsdag meldte 434 personer seg ut av Den norske kirke. Det er mer enn de 10 foregående dagene til sammen.

Kirkemøtet er det øverste demokratiske, representative organ i Den norske kirke.

Oppdatering: Human-Etisk Forbund mener at deres grep tidligere denne uken også har hatt betydelig effekt på utmeldingsstatistikken i kirken. I en ryddekampanje ba forbundet medlemmer som var registrert både hos dem og i et annet tros- eller livssynssamfunn om å melde seg ut av sistnevnte. Forbundet får ikke statsstøtte dersom medlemmene deres både er registrert i kirken og Human-Etisk Forbund, opplyser kommunikasjonssjef Marit Øimoen.

Les mer: Gassprisene til himmels etter Nord Stream 2-stans

Mobilisering blant oljearbeidere

Etter at vedtaket fra Kirkemøtet ble kjent, har det vært stor aktivitet i blant annet Facebook-gruppene Stolt Oljearbeider og Oljebrølet. Stian Espeland opprettet et innlegg i førstnevnte gruppe der han skrev at han hadde meldt seg ut. Espeland fikk massiv støtte i kommentarfeltet, og flere titalls skrev at de også ville melde seg ut.

– Jeg har vært medlem i kirken på grunn av tradisjoner og fordi jeg har oppfattet kirken som et sted for alle. Nå tar kirken parti i en sak hvor jeg mener utfallet kan bli at Norge føres tilbake til tiden før oljealderen økonomisk. Et nei til oljeleting ville knust industrien langs kysten, sier Espeland, som jobber i et oljeserviceselskap.

43-åringen sier at han kan akseptere mye, men at han ikke lenger oppfatter kirken som inkluderende etter å ha valgt side i en så betent sak.

– Jeg visste at det hadde vært samtaler om temaet, men at det skulle komme til dette... Der går grensen min, sier Espeland til Nettavisen.

93 av utmeldingene kom fra bispedømmet Stavanger. 60 meldte seg ut i Oslo, 56 meldte seg ut i Bjørgvin, 47 meldte seg ut i Borg og 42 meldte seg ut i Nidaros. Se hele oversikten under:

Les også: Oljejubel for den norske stat: Fikk inn 40 milliarder kroner på én dag

Den norske kirke: – Vi ønsker at regjeringen skal strekke seg lenger

Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, skriver i en e-post til Nettavisen at spørsmålet om ny olje og gass er en av mange utfordringer på veien mot å nå klimamålene. Han understreker at de som jobber i petroleumssektoren i Norge gjør en stor innsats for verdiskapingen i Norge, og at samfunnet vil trenge dem for å greie omstillingen i det grønne skiftet.

– Det er dumt hvis folk som jobber i oljenæringen føler at vi er ute etter dem med dette vedtaket – det er vi ikke. Vi ønsker at regjeringen skal strekke seg lenger for å løse den store utfordringen med klimakrisen. Den forsvinner ikke om vi ikke gir den oppmerksomhet, skriver Tveit.

Kirketoppen viser til at noen av delegatene i Kirkemøtet er aktive i ulike politiske partier. Men deres engasjement springer ut av kirkens tro og håp for verdens fremtid, og hvordan fellesskapet i Norge må ta ansvar sammen, skriver Tveit.

– Klimakrisen er den største utfordringen menneskeheten noen gang har møtt. Vi må møte den sammen i felles arbeid for vår felles fremtid på denne kloden Gud har gitt oss. Kirkemøtet peker på det ansvaret vi har som enkeltpersoner og som samfunn, og som kirke, i så måte.

Les mer: Før var hun blant lederne i leteavdelingen til Equinor. Nå har Gunn Kari Hygen (73) meldt seg inn i MDG: – Vi må stoppe oljeletingen i dag

Ber kirken sende oljepengene tilbake

Fagforeningsleder Frode Alfheim i Industri Energi er ikke imponert over kirkens innblanding og beskjed til regjeringen.

– Jeg er totalt uenig med oljevedtaket som Kirkemøtet har kokt i hop. Det er et bredt politisk flertall i Norge som sier at vi skal utvikle og ikke avvikle norsk sokkel. Det er viktig både for arbeidsplasser, norsk økonomi og Europa, som er avhengig av norsk gass, sier Alfheim og fortsetter:

– Jeg spør meg hvor solidariteten til kirken er med befolkningen i de landene vi eksporterer gass til, som i milliontall lever i energifattigdom og er helt avhengig av å få levert norsk gass.

I likhet med Listhaug og Stensland, oppfordrer Alfheim Kirkemøtet-representantene til å heller melde seg inn i et politisk parti og organisasjonslivet som privatpersoner. Han mener kirken ikke bør ha en mening om leteaktivitet på norsk sokkel.

– Hvis det lukter for mye olje av pengene kirken mottar fra staten, så har de alltids mulighet til å sende dem tilbake, sier Alfheim.

Les også: Danmark og Sverige inngår miljø-allianse: Vil ha sluttdato for norsk olje