Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at strømprisene steg med hele 12,5 prosent i august. Til sammenlikning var prisoppgangen i august i fjor på 3,9 prosent. Det seneste året har prisene på strøm, inklusive nettleie, steget med 97,9 prosent.

SSB skriver at den kraftige oppgangen de siste tolv måneder må ses i sammenheng med det svært lave prisnivået gjennom fjoråret for elektrisitet.

Kraftprisene var på sitt laveste nivå i juli 2020. I tillegg forklares prisveksten med blant annet lavt tilsig i vannmagasinene og høye brenselskostnader i det europeiske kraftmarkedet.

Les også: Strømkrangel slår gnister: Tirrer opp Listhaug

Lavere matvarepriser

Totalt var prisene uendret i foregående måned, mens de er opp med 3,4 prosent fra august 2020 til august 2021. Prisoppgangen dempes av prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer.

Prisene for denne varegruppen falt med 2,9 prosent fra august i fjor til august i år. Også prisene på passasjertransport med fly viste nedgang i denne perioden.

Prisene på passasjertransport med fly falt samlet med 17,8 prosent. Det er de estimerte prisene på utenlandsflygningene som bidro til nedgangen.

Den underliggende prisstigningen - kjerneinflasjonen - falt med 0,6 prosent i august og er bare opp 1,0 prosent de seneste tolv månedene. Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport fredag at de tror at vi er rundt bunnen for nå. Det går mot en forsiktig og gradvis oppgang igjen i kjerneinflasjonen denne høsten.

Samtidig vil det ta tid å få kjerneinflasjonen opp igjen til målet til Norges Bank på 2 prosent (se nederst i artikkelen).

Les også: Strøm-ekspert med mareritt-beskjed til sør-norske strømkunder

Mat og klær

I juli avtok kjerneinflasjonen til lave 1,1 prosent på årsbasis. DNB Markets spådde i en morgenrapport tidligere denne uken den samme økningen i august. Prisfall på matvarer og klær har ifølge DNB som vanlig har bidratt til lavere priser.

Den samlede inflasjonen, som er mer relevant for forbrukerne, var av ekspertene i DNB ventet å stige med 3,2 prosent fra august i fjor, mot 3,0 prosent i juli. Årsaken er en ytterligere økning i strømprisene.

Slik strømprisene måles i konsumprisindeksen, er de mer enn 80 prosent høyere i august i år enn i august i fjor.

Les også: Sjokkpriser på smågodt: Nå langer Gunhild Stordalen ut mot dagligvarekjedene

Tørt

DNB skriver i morgenrapporten at noe av årsaken er lite nedbør og lav vannstand i vannmagasinene i Sør-Norge. Den lave vannstanden skyldes også at produksjonen har vært relativt høy, og at det har vært en betydelig krafteksport.

Konsumprisindeksen - KPI - viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene. Over tid er det et mål at denne prisstigningen skal stige med rundt 2 prosent i året.