Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallet omfatter husholdningenes innenlandske gjeld (K2- se nederst). Denne gjelden er de seneste ti årene nesten doblet. Ved utgangen av mars skyldte husholdningene 3472 milliarder kroner.

Utlånsveksten til husholdningene de seneste tolv månedene er på 5,6 prosent. Denne veksttakten har vært stabil de seneste månedene. I februar var tolvmånedersveksten på 5,6 prosent, og veksttakten de seneste månedene har ligget mellom 5,5 prosent og 5,8 prosent.

Har du lest denne?
Dette må du aldri skrive på Linkedin-profilen din (+)

Utlånsveksten til publikum, som også omfatter bedrifter, har fra mars 2018 til mars 2019 økt med 5,8 prosent.

Kredittindikatorene viser utviklingen i publikums gjeld. Den innenlandske kredittindikatoren K2 viser gjelden til norske kreditorer, mens kredittindikatoren K3 også inkluderer utenlandsgjelden.