Hva er nytt i år?

TV 2 Nettavisen har samlet det som er av nyheter ved selvangivelsen i år.

Likningsverdi på bolig og fritidseiendom
Likningsverdien på bolig og fritidseiendommer skal for 2003 generelt reduseres med 5 prosent i forhold til likningsverdien for inntektsåret 2002.Hvis beløpet er forhåndsutfylt, er reduksjonen allerede foretatt.

Skattefrie barenbidrag
Barnebidrag eller særtilskudd etter barneloven mottatt fra og med 1. oktober 2003 er ikke skattepliktig. Fra samme dato er det heller ikke fradragsrett for slike ytelser. Det er heller ikke skatteplikt for bidragsforskudd etter forskotteringsloven, mottatt fra og med 1.oktober 2003.

Skattefritak for arbeidsgivers dekning av behandlingskonstnader: Fra og med inntektsåret 2003 regnes ikke arbeidsgivers dekning av ansattes behandlingskostnader for sykdom eller skade eller premie til behandlingsforsikringer som skattepliktig inntekt.

Toppskatt
Innslagspunktene i klasse 1 er hevet fra 320.000 til 340.700 kroner (trinn 1) og fra 830.000 til 872.000 (trinn 2). I klasse 2 er innslagspunktet hevet fra 340.000 til 364.000 kroner (trinn 1) og fra 830.000 til 872.000 (trinn 2).

Minstefradrag
Minstefradraget heves fra 23 til 24 prosent. Maksimalt minstefradraget er hevet fra 43.300 til 45.700 kroner.

Personfradrag
Personfradraget heves fra 30.100 kroner til 31.600 kroner i klasse 1 og fra 60.200 kroner til 63.200 kroner i klasse 2.

Fagforeningskontingent
Fradrag for kontingent til fagforening og yrkes- og næringsorganisasjoner heves fra 900 kroner til 1450 kroner. Fradraget blir et eget fradrag, slik at samordningen med fradraget for gaver til visse frivillige organisasjoner opphører.

Gaver til frivillige organisasjoner
Fradrag for gaver til visse frivllige organisasjoner heves fra 900 til 6000 kroner. Fradraget blir et eget fradrag, slik at samordningen med fradraget for fagforeningskontingent opphører.

Sjømanns- og fiskerfradraget
Øvre grense for sjømanns- og fiskerfradraget økes med 10.000 kroner fra 70.000 kroner til 80.000 kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag