Det har skapt heftig debatt etter det nye anslaget for regjeringskvartalet kom torsdag morgen. Ifølge den eksterne kvalitetssikringen vil hele prosjektet koste 36,5 milliarder kroner totalt.

Ifølge Statsbygg vil det nye regjeringskvartalet romme totalt 4.700 kontorplasser. Det tilsvarer omtrent 7,8 millioner kroner per kontorplass.

– Vi har lenge vært forsiktig i denne saken, men de tallene her er det ikke mulig å forholde seg til, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til Nettavisen.

Les mer: MDG-Bergs nye trikker kan stanses av Israel-boikott: – Helt koko

Må kuttes

– Mener du hele prosessen må restartes?

– Nei, for da får du nye runder med kostnader på arkitekturkonkurranser og så videre. Jeg tror vi må ta øksen fatt og kutte i prosjektet. Jeg synes det er spesielt alarmerende når du fordeler kostnaden per kontorplass, sier Arnstad.

Senterpartiet foreslår at prosjektet nedskaleres, og at de kostnadene som ikke er strengt nødvendige kuttes. Regjeringen har på sin side hevdet at sikkerhetstiltakene gjør den høye prislappen nødvendig.

– Jeg skjønner at man trenger et sikkert regjeringskvartal. Men det er lagt retningslinjer som om det er en bunker som bygges. Det kan vi ikke gjøre, sier Arnstad.

Prosjektet er delt opp i ulike byggetrinn. I første byggetrinn skal deler av høyblokken rives, og det skal rehabiliteres 15 etasjer og nye lokaler skal bygges. Samtidig skal det bygges ut sammenhengende kjelleretasjer, og reises to nye bygg kalt D-blokken og A-blokken. De er på henholdsvis 10 og 11 etasjer.

Les mer: Vinner Sløseriprisen etter Norges dyreste ordførerkjede: – Det var et godt kjøp

– Første byggetrinn bør reduseres og byggetrinn to og tre må utgå, sier Arnstad.

Hun vil se på flere løsninger som gjør det mulig å kutte kostnader. For eksempel at Utenriksdepartementet forblir i Victoria Terrasse i Vika, men rustes heller opp.

Det første byggetrinnet er forventet å koste 20,5 milliarder kroner. Men staten har ikke utarbeidet kostnadsanslag for de resterende byggetrinnene. Den eksterne kvalitetssikringen på 36,5 milliarder kroner er den første gangen det er regnet på.

Forklarer prislappen

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) forsvarer pengebruken, og understreker at det nye regnestykket også inkluderer prosjekter som var planlagt før 22. juli.

Les mer: Brukte tre år og 18 millioner kroner på garderobe som aldri ble noe av - nå skal de prøve på nytt

– I lys av terroren i 2011 og vurderingen av risiko og sårbarhet er det nødvendig å inkludere en rekke sikkerhetstiltak, slik at kvartalet tilfredsstiller krav som stilles i lov om sikring av nasjonal sikkerhetsinteresser og grunnleggende nasjonale funksjoner, skriver Astrup i en e-post til Nettavisen.

– Hvordan kan det bli så dyrt?

– Grunnforhold med mye alunskifer bidrar til å fordyre arbeidende gjennom krav til massehåndtering og deponering, sier han.

Når det gjelder den høye prisen per kontorplass, sier Astrup at store deler av regjeringskvartalet inneholder representasjonslokaler for statsministeren og regjeringen.

– En del av disse arealene må ha høyere standard enn vanlige kontorlokaler. I tillegg inneholder kvartalet også funksjoner som pressesenter, kursfasiliteter, treningsfasiliteter for ansatte, sykkelparkering mv.