Av advokat Randi Birgitte Bull og advokatfullmektig Natalie Osenbroch Kallevik i Bull & Co Advokatfirma AS

I dette innlegget ser vi nærmere på samboeres rett til arv og uskifte.

Arvelovens regler om samboeres rett til arv og uskifte ble tilføyd så sent som i 2008. Siden reglene er såpass nye, blir disse videreført i den nye arveloven uten endringer.

Din stilling som samboer i et arveoppgjør vil derfor ikke påvirkes av at den nye loven trer i kraft.

Hvilke rettigheter man har som samboer i et arveoppgjør, avhenger for det første av om du og din samboer har, har hatt, eller venter felles barn. Vi ser på rettighetene for samboere i denne kategorien først, og omtaler dette som samboere med «felles barn».

Hvis du og samboeren din har ett eller flere felles barn på det tidspunktet en av dere faller bort, har gjenlevende samboer krav på arv med fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4G). I dag utgjør det cirka 400.000 kroner. Denne arveretten går foran livsarvingers pliktdelsarv. For samboere med liten formue, kan det medføre at samboeren arver alt.

Hvis du ønsker at samboeren din skal arve mindre enn 4G, eller ikke ønsker at samboeren din skal ta arv etter deg i det hele tatt, kan du opprette et testament som bestemmer dette.

Det er ingen pliktdelsarv for samboere, og du har derfor mulighet til å begrense arven. Et slik testament vil som den klare hovedregel bare være gyldig hvis samboeren din har kunnskap om testamentet.

Samboere med felles barn har også rett til å sitte i uskifte. Uskifte betyr at arveoppgjøret etter førstavdøde samboer utsettes.

I motsetning til for ektefeller, er samboeres uskifte-rett begrenset til bestemte eiendeler. Som samboer kan man overta felles bolig og innbo, i tillegg til bil og fritidseiendom som har tjent til deres felles bruk. Hvis det er bestemt i testament, eller arvingene samtykker, kan gjenlevende samboer også overta andre eiendeler i uskifte.

Vær oppmerksom på at uskifteretten er betinget av samtykke hvis førstavdøde samboer har særkullsbarn.

Dersom du og samboeren ikke har felles barn, er deres rettigheter i et arveoppgjør betinget av to ting:

Det stilles for det første krav til varigheten av samboerskapet. Etter arveloven har dere som samboere bare rett til arv hvis dere har vært samboere minst de siste fem årene før dødsfallet.

For det andre stilles det krav til at testament er opprettet. Det betyr at arveretten for samboere uten felles barn ikke inntrer automatisk, men er avhengig av det er opprettet et testament som tilgodeser samboeren. Hvis det er gjort, vil samboeren arve 4G som går foran eventuelle livsarvingers pliktdelsarv, med mindre det er fastsatt et lavere beløp i testamentet.

Det kan også bestemmes i testament at samboeren din skal arve mer, så lenge du enten ikke har livsarvinger eller pliktdelsarven til livsarvingene respekteres.

Samboere som hverken har, har hatt, eller venter felles barn, har ikke rett til å sitte i uskifte. Uskifterett kan heller ikke etableres ved testament.

De rettighetene som fremgår ovenfor er arvelovens ordning, og kan på flere punkter fravikes ved å opprette testament - hvis du og din samboer ønsker andre ordninger.

Samboere uten felles barn må opprette testament for å ta arv etter hverandre, men opprettelse av testament kan også være ønskelig for samboere med felles barn som vil få skreddersydd en løsning som passer bedre for dem.