Nordmenn flest gikk inn i påsken med et lønnlig håp om gradvise lettelser og åpne barnehager og barneskoler.

Denne gryende optimismen harmonerer dårlig med at 47 prosent av oss tror at koronaen vil vare ut året.

Samtidig føler flere og flere de reelle økonomiske konsekvensene av nedstengningene. Dette gjelder spesielt langtidspermitterte arbeidere som om kort tid får utbetalt tilsvarende en årslønn på 427.000 kroner.

Det er lett å la seg lure til å tro at det verste er over av lave smittetall og få nye på intensivavdelingene. Covid-19 blir ikke utryddet før et sted mellom 40 og 70 prosent av befolkningen er immune, enten ved å ha vært syke og utviklet antistoffer, eller ved vaksine.

Kraftig økning i testing og en smittesporings-app på mobiltelefonen kan være effektive tiltak mot økt spredning, men er langt unna å være nok til å at livet går tilbake til normalen.

De siste tallene fra NAV sier at Norge har 433.000 personer som søker arbeid. Samtidig vil flere og flere komme over den første perioden med 20 dager med full lønn (inntil 6G) og gå over på en ordinær dagpengesats.

Jo lengre permitteringene varer, desto verre for privatøkonomien. I kroner og øre begynner tapene å øke kraftig hvis du har over 300.000 i årslønn. Hadde du 600.000 i lønn før permittering, betyr det at du taper 14.400 kroner i måneden før skatt på å være langtidspermittert.

Ved 700.000 i årslønn passerer månedstapet 22.750 kroner i måneden, mens du ved 800.000 kroner i årlønn før permittering vil tape 31.100 kroner i måneden på være permittert. For mange vil langtidspermittering være ødeleggende for privatøkonomien, for ikke å snakke om de psykososiale effektene av å gå arbeidsledig.

Om en uke begynner barnehagene så smått å åpne, og uken etter følger de yngste trinnene i barneskolen. Men fortsatt er det full unntakstilstand på mange arbeidsplasser og enkelte bransjer står bom stille.

Samtidig blir ingen av landets 994.000 arbeidstakere i offentlig forvaltning økonomisk berørt. De beholder sine jobber og får full lønn.

Taperne finnes blant de 1.960.000 ansatte i privat sektor, og så godt som alle de 433.000 arbeidssøkerne kommer herfra.

Så kan det innvendes at lønningene ofte ligger lavere i offentlig sektor, samtidig som mange yrkesgrupper i helsevesenet har fått mye mer å gjøre. Men det siste gjelder også i mange private bedrifter der færre hender må få hjulene til å gå rundt og finne provisoriske løsninger for å holde liv i bedriftene.

Hva som er rettferdig, kommer an på øynene som ser.

Rettferdig eller ikke, noen fakta er klare:

  • Rundt en million offentlig ansatte taper ikke fem øre på koronasituasjonen.
  • I private bedrifter er over 20 prosent av de ansatte nå skjøvet ut fra jobben.
  • Mange av de permitterte taper 10.000 til 30.000 i måneden på å være permittert.

Vi skal med rette være glade for at helsemyndighetene har kontroll over koronasmitten, for skildringene av sykdomsforløpet forteller tydelig om at dette er en farlig sykdom som kan være livstruende for godt over en million nordmenn.

Samtidig er det grunn til å frykte at også den økonomiske pesten blir langvarig. De aller fleste har flyttet horisonten frem mot sommeren, og halvparten tror korona vil prege oss ute hele 2020.

Det må åpne en debatt om en rettferdig fordeling av byrdene mellom de som jobber i privat sektor og de som jobber på offentlige budsjetter, og ikke minst om Stortinget må forlenge perioden med 100 % dekning av lønn inntil 6G (600.000 kroner) så lenge koronaen herjer helsen og økonomien vår.

PS! Hva mener du? Er det rettferdig at private ansatte må betale en større del av regningen enn offentlig ansatte? Skriv et leserbrev!