Det er fredag, så det må være lov med et lite skråblikk på den såkalte likelønnsdagen, eller equal pay day, som angivelig var i går.

Hvert år i oktober/november beregnes nemlig en skjæringsdato basert på gjennomsnittelig lønn for kvinner og menn, og det kvinner tjener mindre blir regnet om til en «gratis» arbeidsperiode ut året sammenlignet med menn.

Dersom det er korrekt at kvinner jobber gratis ut året, så er det en trøst at de - med samme regnemåte - sluttet å betale skatt i begynnelsen av august.

Dette mener forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen: - Likelønn handler ikke om kvinners lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få betalt ut fra utdanning, kompetanse og ansvar, og bli lønnet likt for arbeid av lik verdi. Samfunnsverdien av sykepleieres arbeid er høy – lønna er ikke det.

Embed

Så skal det nevnes at likelønnsdagen regnes ut med gjennomsnittelig lønn - altså all inntekt delt på alle menn/kvinner. En slik regnemetode gir ikke et dekkende bilde for hva som er vanligst.

Dersom man i stedet tar utgangspunkt i den typiske lønnen (medianen), får man nemlig et helt annet inntrykk, og likelønnsdagen utsettes til langt ut i desember.

Les mer på Faktisk.no: Nei, kvinner jobber ikke gratis av året fra 19. oktober

Lik lønn for likt - og like mye - arbeid, er et krav de fleste er enige i. Uenigheten blir større når det utvides til «likeverdig» arbeid - for eksempel ved å tenke at alle like lange utdannelser skal ha lik lønn.

Men det er uomtvistelig slik at veien til reell likestilling går gjennom kontroll over sin egen økonomi.

Vi vet at en stor del av lønnsforskjellene skyldes at kvinner systematisk velger å utdanne seg til lavtlønnsyrker. I går leverte utvalgsleder Loveleen Rihel Brenna en offentlig utredning som slår fast at mange som velger utradisjonelt blir trakassert.

I snitt har både kvinner og menn fått bedre betalt for mindre arbeidstid, men lønnsforskjellene er seige å ta knekken på. Og kjønnsforskjellene er betydelig uansett hvor lang utdannelse folk tar.

Selv snart 50 år etter likestillingskampen på 60- og 70-tallet er yrkesvalgene styrt etter kjønn. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at ni av ti frisører og sykepleiere er kvinner, mens nesten alle elektrikere, mekanikere og bygningsarbeidere er menn.

Men tilbake til det rettferdige eller urettferdige.

Følgende er fakta, ifølge Statistisk sentralbyrå:

  • Kvinner arbeider 30 timer i uken, menn arbeider 37 timer.
  • Kvinner lever tre og et halvt år lenger enn menn.
  • Kvinner får mer trygd (sykelønn, foreldrepenger, alderstrygd).

Lønnsforskjeller er regnet om til 100 prosent stilling, så det kvinner faktisk sitter igjen med er enda lavere i forhold til menn (siden de jobber mindre). Dessuten arbeider mennene i tilleg mer mer overtid - noe som øker forskjellen enda mer.

Les mer hos SSB: Dette er kvinner og menn i Norge

Oppsummert tjener kvinner dårligere enn menn, og en stor del av forklaringen er at kvinner systematisk utdanner seg til yrker med lav lønn. Det er vesentlig mindre lønnsforskjeller for helt likt arbeid i samme sektor.

Men - det er en vesentlig nyanse, og det er at skattesystemet og velferdsstaten utligner mye av forskjellene. Kvinner får vesentlig større skattefrie og skattepliktige overføringer (som trygd) - og de betaler mindre skatt til fellesskapet.

Mens menn i gjennomsnitt betaler over 143.000 kroner i skatt, er skatteregningen for kvinner under 84.000 kroner.

Med andre ord: Dersom det er korrekt at kvinner jobber gratis ut året, så er det en trøst at de - med samme regnemåte - sluttet å betale skatt i begynnelsen av august.

PS! Hva mener du om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn? Skriv et leserbrev!