Gå til sidens hovedinnhold

Hvis vi ikke handler nå kan tusenvis av unge havne utenfor

- Den krisen vi står i nå er en større økonomisk krise enn finanskrisen var.

Av Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for innsenderens meninger.

Den siste tids smitteutvikling og innstramminger i tiltakene har kastet næringslivet tilbake til marstilstander, og det er de unge arbeidstakerne som tar den største kostnaden. Virkes undersøkelser viser at permitteringstallene kan øke med så mange som 40.000 før jul.

Dersom smitteverntiltakene vedvarer ut desember, frykter 1 av 6 virksomheter i handels- og tjenestenæringen at de må avvikle eller gå konkurs. Uten tiltak som holder liv i virksomhetene, vil tusenvis bli stående utenfor arbeidslivet. I verste fall kan det føre til en tapt generasjon.

Les også: Professor: Gi norske koronavaksiner til fattige land

Hardest rammet

I løpet av de neste tre årene vil om lag 200.000 unge mennesker ta fatt på arbeidslivet i Norge. Det er deres fremtid vi setter på spill hvis vi i dag lar titusentalls arbeidsplasser gå til grunne.

Lærdommen fra krisen så langt er at næringene som sysselsetter mange ungdommer og unge voksne blir hardest rammet av smitteverntiltakene, med serveringsbransjen som det tydeligste eksempelet. Det er i de hardest rammede næringene at mange får sitt første møte med arbeidslivet.

En stor andel av de inntil 40.000 arbeidstakere som nå står i fare for å bli permittert er unge voksne. Dersom smitteverntiltakene vedvarer ut desember, frykter mange virksomheter i de hardest berørte bransjene at de må avvikle eller gå konkurs. Det vil bety tap av mange tusen arbeidsplasser.

Les mer: Ukens mest leste Nettavisen-meninger

Tall fra NAV viser at det er skapt 24 prosent færre jobber hittil i år enn til samme tid i fjor. Forskning viser at yngre arbeidstakere kan bli hardt rammet etter en periode med ledighet.

Skapes for få arbeidsplasser

Forskning på unge som skulle inn i arbeidsmarkedet etter finanskrisen har dokumentert konsekvensene av å starte karrieren i kjølvannet av en krise: jobbutsiktene var dårligere og lønnsnivået lavere enn sammenlignbare generasjoner, og forskjellene vedvarte inntil 10 år etter.

Dermed havner de unge arbeidstakerne i en skvis. På den ene siden er store næringer som sysselsetter mange tusen unge og uerfarne arbeidstakere hardt rammet av krisen. Mange av arbeidsplassene står i fare for å bukke under for den nye runden med innstramminger.

Les også: Høie kan få en tredje smittebølge rett i fanget

På den andre siden skapes det for få arbeidsplasser i resten av arbeidslivet til å ta unna den økte arbeidsledigheten som følge av korona, for ikke å snakke om de nye kullene med arbeidstakere som skal inn i arbeidslivet.

Større økonomisk krise enn finanskrisen

Etter finanskrisen snakket vi om en tapt generasjon av ungdommer i Europa som havnet utenfor arbeidslivet. Den krisen vi står i nå er en større økonomisk krise enn finanskrisen var.

Hittil har krisen blitt møtt med kraftfulle tiltak fra regjeringens side, men vi er bekymret for at de begynner å se på utveier lenge før krisen er over. I tillegg lager de ordninger som i for liten grad stimulerer til aktivitet, men heller gjør at virksomhetene i realiteten må velge mellom å stenge ned for en periode eller å gå under.

Les mer: Koronasjokk for Tesla-Musk: Tok fire tester på én dag

For å redde arbeidsplasser i næringene hvor mange unge jobber mener Virke at:

  • Regjeringen må få på plass en ordning for lønnstilskudd. Hvis ordningen er raus nok vil dette vil bidra til at flere tar arbeidstakere tilbake heller enn å la dem forbli permitterte, samtidig som det er billigere for staten.
  • Kompensasjonsordningen må dekke minst 80 prosent av virksomhetenes uunngåelige, faste kostnader og ordningen må vare så lenge pandemien legger begrensninger på næringslivet.
  • De kriserammede virksomhetene trenger hjelpen snarest mulig, ellers øker risikoen for at arbeidsplasser gå tapt.
  • Avgiftsnivået på typiske grensehandelsvarer må harmoniseres, sånn at så mange som mulig av de midlertidige arbeidsplassene vi har fått på norsk side av grensen under koronakrisen blir permanente. Handelen er inngangsporten til arbeidslivet for mange unge og ufaglærte.
Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar