Gå til sidens hovedinnhold

- Hvor lenge skal dere la forbruksbankene holde på ?

Klar melding til Frp-ministre:

En tredjedel av den totale fordringsmassen til inkasso gjelder forbrukslån.

Av Joni Jestilä, styre-nestleder i Gjeldsoffer-Alliansen

Gjeldsoffer-Alliansen jobber til daglig med gjeldsrådgivning for mennesker som har havnet i økonomiske problemer av ulike årsaker. Vi opplever å kunne finne løsninger på saker med de fleste typer krav, men ikke krav der skyldner har forbrukslån.

I disse kravene finnes det ikke løsningsvilje verken hos banken eller inkassoselskapet.

Forbrukslånsmarkedet utgjør per dags dato 117 milliarder kroner. Det skremmende med dette er at 21 milliarder, eller cirka 17,9 prosent av hele markedet, har havnet til inkasso.

Les også

Oslo krevde inn 266 millioner i ulovlig eiendomsskatt og bør betale tilbake

Jeg ser at flere politikere har tatt til orde for å forby innkreving og videresalg av forbrukslån som er gitt i strid med god forretningsskikk. Dette er tiltak som må vurderes nøye.

Mislighold av forbrukslån vil øke

I tiden som kommer vil misligholdet av forbrukslån øke, og vi vil også se en stor økning i antall småkrav. Årsaken til dette er de tre nye gjeldsregistrene som blir tatt i bruk den 01.07.2019.

På kort sikt vil dette føre til en kreditt-tørke for mange husstander der kredittkort og forbrukslån er tatt opp for å betjene løpende utgifter og tidligere lån.

Gjeldsregistrene er en bra ting, men jeg vil rope varsku om de kortsiktige konsekvensene dette vil ha for mange skyldnere.

Les også

Har du mottatt inkassokrav fra denne mannen i 2018?

Enkelte inkassoselskap har spesialisert seg på oppkjøp av misligholdte kredittkort og forbrukslån. Disse opererer i et uheldig tospann med forbruksbankene. Vi ser med bekymring på hvordan skyldnere blir møtt av en stadig mer aggressiv inkassobransje. Enkelte av forbruksbankene kan også gå over ende, og dette medfører ytterlige risiko for norsk økonomi.

Enkel og effektiv løsning

I debatten om forbrukslån er det mange meninger, og like mange forslag til løsninger.

Gjeldsoffer- Alliansen vil foreslå at justisministeren inkluderer forsinkelses-renteloven i mandatet til arbeidsgruppen som ser på inkassoloven. Endre §3 og muligheten til å ta den løpende renten i inkassosaker vedrørende kredittkort og forbrukslån.

Utfordring sendt

Vi vil hevde at det skjerper rutinene hos bankene mye da det ikke ville ha vært lønnsomt å kjøpe opp misligholdte krav. Man måtte ha passet bedre på hvem man lånte penger til. Jeg utfordrer derfor justisminister Jøran Kallmyr til å komme gi meg et svar på dette.

Les også

Skatt ved arv og gaveoverføring av fast eiendom til barn

Finansministeren ga meg et ganske politisk svar på mitt spørsmål om norsk økonomi, men vi ser ut til å dele bekymringen om nordmenns gjeld.

Jeg har derfor ett nytt spørsmål til deg Siv Jensen:

Kan du la situasjonen i forbrukslåns-markedet fortsette? Gjeldsregistrene og forbrukslånsforskriften er ikke nok.

Kommentarer til denne saken