Gå til sidens hovedinnhold

Hvor miljøvennlige er egentlig elbilene?

Britisk ekspert påviser at en 10 år gammel fossil-Golf kan kjøre over 125.000 kilometer før klimaavtrykket tangerer bare selve produksjonen av en el-Golf.

Av Geir Martinussen, elektroingeniør og tidligere universitetslektor i matematikk ved OsloMet

Nettavisen har publisert flere artikler og innlegg om elbiler.

Noen har reist spørsmål om hvorvidt elbiler virkelig har klima- og miljømessige fordeler. Andre har hevdet at fordelene er store, og at elbilsatsningen i Norge må fortsette.

Les også

Slår alarm: Hurtiglading kan koste mer enn både bensin og diesel

Hva skal være den endelige konklusjonen?

Det hevdes at luften i Norge blir renere ved bruk av elbiler, siden utslippene ved kjøring er lavere enn for fossilbiler. Samtidig er vi i Norge opptatt av at det er den globale påvirkningen som har mest å si. Men vi kan selvsagt ikke «redde verden», selv om utslippene lokalt i Norge skulle bli lavere. Det må tas hensyn til den totale påvirkningen fra fossilbiler kontra elbiler.

Små, om noen, fordeler

Både nasjonale og internasjonale beregninger foretatt av utslippseksperter konkluderer med at det er små, om noen, fordeler ved overgang til elbiler.

For eksempel har den britiske eksperten, professor Mike Berners-Lee ved Lancaster University, beregnet at totalt

Les også

Dansk klimaminister refser norsk elbil-politikk

sett er det knapt noen fordeler ved overgang til elbiler - ofte faktisk tvert imot.

Hans beregninger viser at utslippene bare ved selve produksjonen av elbiler i mange tilfeller langt overgår utslippene fra fossilbiler - iberegnet både produksjon og bruk.

En bekjent av meg har en ni år gammel dieselbil, kjørt 90.000 kilometer, og de siste årene bare 7000 kilometer i året, noe som vil fortsette.

Ifølge beregningene til Mike Berners-Lee kan hun fortsette å kjøre i langt over 10 år før bilen fra nå har påført det globale miljøet et like stort avtrykk som en elbil vil ha gjort allerede før den er ute fra fabrikken.

Han påviser dessuten at en 10 år gammel fossil-Golf kan kjøre over 125.000 kilometer før klimaavtrykket tangerer bare selve produksjonen av en el-Golf.

Og når det gjelder sammenlikning av en ny fossil-Golf mot en ny elbil, vil fossil-Golfen både produseres og i tillegg kunne kjøre over 100.000 kilometer før avtrykket tilsvarer bare selve produksjonen av el-Golfen.

Les også: Én av tre vurderer elbil som sin neste bil

Renere dieselbiler

Dessuten er den nye generasjonen dieselbiler langt renere med hensyn til utslipp enn tidligere. Og eldre dieselbiler kan enkelt oppgraderes slik at utslippene reduseres vesentlig.

Les også

Snart 400.000 biler i Norge må lades – det gir et stort problem

Dette bør bli et satsningsområde i stedet for Oslo-byrådets uoppnåelige mål om å fjerne dieselbiler i god stand fra markedet.

I enkelte bydeler er det stort behov for parkeringsplasser for beboerne. Er holdningen til byrådet fortsatt at elbiler skal kunne parkere gratis på plasser beboerne har betalt for, men som de ofte utestenges fra av fremmedparkerte elbiler.

  • Skal elbilene fortsatt få kjøre i kollektivfelt, til stor frustrasjon for buss-sjåfører?
  • Og skal den dypt urettferdige ordningen med at det kun skal betales en liten, symbolsk sum ved bompassering for elbiler få fortsette?

I valgkampen bedyret Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, at det ikke er aktuelt å øke bompengenivået. Står han inne for det, eller er han enig i at det skal betales tilsvarende bompenger for elbiler som for fossilbiler? Dersom det skjer, vil bomavgiftene kunne reduseres vesentlig, og likevel gi samme inntekt for det offentlige.

Udokumentarbar global miljøeffekt

Det kan ikke dokumenteres at elbiler gir positiv effekt klima- og miljømessig - globalt sett. Beregningene til Berners-Lee, og i tillegg en rekke andre fagfolk, både fra inn- og utland, forteller at elbilene knapt har positiv klimaeffekt i et globalt perspektiv.

Mange hevder faktisk at det motsatte er tilfelle, at elbiler belaster klima og miljø langt mer enn fossilbiler, og særlig mer enn dieselbiler. Nettavisen publiserte nylig en artikkel som viser at nyere, og oppgraderte, dieselbiler faktisk kan rense lufta.

Foreløpig er det riktignok slik at vi får lavere utslipp lokalt i Norge, men dette fører til at andre land, der elbilene produseres, påføres meget store negative klimautslipp.

I flere sammenhenger har dette vært tatt opp, og det har blitt stilt spørsmål til både byrådet og MDG, men uten at de har brydd seg med å svare.

Les også

Stor test ga sjokkresultat: Nye dieselbiler kan rengjøre luften

Bare det er bra for oss

Et betimelig spørsmål er hvorvidt holdningen er slik at bare det blir lavere utslipp i Norge, spiller det ingen rolle at det fører til høyere utslipp i andre land? Er vi så opptatt av egne fordeler at vi lukker øynene for det globale perspektivet?

Ser ikke byrådet og MDG at alle fordelene for elbiler fører til sterk økning av biltrafikken? De som har elbiler, oppfordres jo faktisk til å bruke bil til jobb, og til unødig bilkjøring også i andre sammenhenger.

Les også

Tesla bekrefter ny modell

Vi bør snarest innrømme at Norges overivrige satsning på elbiler har vært feilslått.

Tunge elbiler sliter vel så mye på veiene, og virvler opp vel så mye helseskadelig svevestøv som fossilbiler.

Ikke bare klimamessig, men også miljømessig er den negative påvirkningen fra elbiler svært stor.

Kjenner byrådet og MDG til at hvert elbilbatteri krever rundt 20 kilo kobolt, som utvinnes i Kongo, der over 40.000 barn helt ned i fireårsalderen jobber usikret i uregulerte gruver?

Og er de klar over at et batteri i tillegg krever omtrent 60 kilo litiumkarbonat, som utvinnes i Sør-Amerika - der grunnvannet forurenses, og mengder av helseskadelig støv virvles opp?

Bør ikke elbilsalget stoppes til disse viktige forholdene er ryddet opp i?

MDG elsker bomringen

Elsker de også alle de problemene elbilene påfører klima og miljø?

Er de kjent med analyse 2019/24 fra SSB, der det framgår at det er de rikeste som har mest nytte av elbilene? Har ikke de råd til å betale for bompasseringer? Skal de fortsatt være så godt som fritatt for veiavgift?

SSB har konkludert med at dersom logikken om at forurenser skal betale for veibruk blir fulgt, må engangsavgiften pluss årsavgifter for elbiler være høyere enn for tilsvarende fossilbiler.

Les også

Kollaps i elbilsalget: - Dette er urovekkende

Alle jeg kjenner som har elbil, er helt enige i at elbiler og fossilbiler skal betale samme avgifter, og ha de samme rettigheter når det gjelder bompassering og parkering, samt at tillatelse til kollektivfeltkjøring må opphøre.

Fellesskapets tapte milliarder

Alle de økonomiske fordelene elbilene er tilgodesett med, gjør at fellesskapet og det offentlige taper flere titalls milliarder av kroner hvert år.

I realiteten er det faktisk slik at de med best økonomi blir sterkt subsidiert av de med dårligere råd. Hvem vil stå inne for at det er en rettferdig ordning?

Hvilke perspektiver har egentlig politikerne når det snakkes om at det globale klimaavtrykket må reduseres?

Det er på tide at alle de dyre, urettferdige, unødvendige fordelene for elbiler opphører.

Kommentarer til denne saken