Gå til sidens hovedinnhold

Hvor mye kan du låne?

Hvor mye du kan låne avhenger av flere forhold ved din økonomi, både i dag og i fremtiden.

Når vi snakker om hvor mye man kan låne er det underforstått at det er boliglån man snakker om. Det sier seg selv at man ikke kan låne på langt nær så mye i forbrukslån som boliglån.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Hvor mye du får låne, og kan låne, avhenger av tre forhold:

  • inntekter
  • utgifter
  • egenkapital

Forskjellige systemer og tommelfingerregler

Det er forskjellige systemer/tommelfingerregler som brukes av utlånsinstitusjonene for å bestemme hvor mye du kan låne. En variant er at bokostnadene ikke skal overstige en viss prosentandel av inntekten. Denne prosenten lå gjerne på 30-35 prosent, men med dagens rentenivå skal du ha mye lån for å komme opp i denne prosentandelen.

Se også: Dette låner banken deg til boliglån

Lån i forhold til samlet inntekt

Den vanligste varianten er at samlede lån, delt på samlet inntekt, ikke skal overstige en viss faktor. På lave inntekter går denne faktoren ned mot 1-1,5. På høyere inntekter får man låne helt opp til fem ganger inntekten. Dette er grensen for hvor store lånene kan være.

Det brukes ellers i stor grad skjønn. Slike tommelfingerregler er egentlig ubrukelige. Det er hva du sitter igjen med i disponibel inntekt i dag, og ikke minst i fremtiden, som er det vesentlige.

Ikke noe entydig svar

Hvor mye du reelt sett kan låne avhenger av mange forhold. Du må se på inntekter og utgifter du har i dag, samtidig som du må tenke på hvilke endringer som kan skje. Utgiftsnivået ditt er helt avgjørende for hvor mye du kan låne.

En ting er hvilke utgifter du har i dag, en annen ting er hvilke utgifter du får i morgen. Det som er helt sikkert et at du ikke kan stole på enkle faktorer som skal veilede deg på hvor mye du kan låne. Disse er helt ubrukelige. Det du må leve av er den disponible inntekten i dag og i fremtiden.

I praksis er det slik at hvis kostnadsnivået ditt er lavt, kan du egentlig låne mye mer enn det du i praksis får låne. Men å låne penger ut fra et svært lavt kostnadsnivå er farlig. Ønsker du senere å øke forbruket, kan dette bli umulig, fordi lånet allerede er for stort.

Beregn selv med kalkulatoren Hvor mye kan du låne

Du kan selv beregne hvor mye du kan låne med «Hvor mye kan du låne»-kalkulatoren. Den beregner eksakt hva du kan tåle å låne ut fra en rekke tall du legger inn i kalkulatoren.

Kalkulatoren tar hensyn til alle kostnader du legger inn, den beregner skatten ut fra 2018-reglene, og den beregner låneevnen ut fra hva slags type lån du velger (med valgfri nedbetalingstid).

Beregn selv med kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

Kalkulatorer:

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.