Hvert år presenterer Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) et stort regnskap med eksempler på de totale kostnadene av å ha og bruke en bil. Opplysningene som kommer frem der er det nærmeste vi kommer en fasit på bilkostnader i Norge.

I Nettavisen bruker vi jevnlig tallene til til å skrive artikler om hvor mye bilen koster deg, eller som grunnlag for å se om det egentlig er noe å spare på grensehandel når man regner med den ekstra kostnaden det er å kjøre til Sverige.

Les også: Så dyrt er det faktisk å ha bil.

Det pleier som oftest å være en solid øyeåpner, og mange blir overrasket over hvor mye det faktisk koster å kjøre bil.

Men det kommer alltid en håndfull kritiske tilbakemeldinger: Ikke fordi man mener tallene er feil, men at de brukes feil.

For hvor mye koster det egentlig å ta én ekstra tur til hytta som ikke var planlagt? Eller én tur på grensehandel til Sverige?

Én innvending går alltid igjen

Hver gang vi benytter tallene, er det én tilbakemelding som går igjen. Essensen er følgende:

- Bilen har jeg allerede, og noe jeg er avhengig av. Verditap, rentekostnader og alt dette er irrelevant for om jeg tar én ekstra tur. For den ene turen er det bare drivstoff som koster noe.

Denne innvendingen er ikke tatt helt ut fra løse luften: Det er en forskjell på hva en bil i gjennomsnitt koster deg per kilometer, og hva én ekstra tur gi deg av ekstra utgifter - det som gjerne kalles marginalkostnaden i bedriftsøkonomien.

Samtidig er den ikke spesielt presis: Det påfører deg dessverre ekstra kostnader ved å kjøre litt til, selv om du ikke ser dem umiddelbart. Bilen taper seg litt mer i verdi ved at den kjøres lenger, du kommer litt nærmere neste service, alle slitedeler påføres litt mer belastning.

- Se for deg at dere er fire venner som er ute og kjører en helgetur på fjellet. Etter endt tur fyller dere bensin for 800 kroner, og deler regningen på fire. Ville du som bileier da følt at det var en rettferdig fordeling av kostnad fordi du «uansett hadde bilen»? I realiteten har du kanskje bare fått dekket 10-15 prosent av dine totale kostnader, sier Jan Petter Røssevold i OFV til Nettavisen.

Det er i det hele tatt veldig vanskelig å isolere bilkostnader til enkeltturer: Det er den samlede belastningen som betyr noe.

Lenger kjørelengde påvirker kostnadene

Det er likevel liten tvil om at det å bruke bilen mye gir lavere gjennomsnittskostnad per kilometer.

Tallene fra OFV er bygget opp rundt at kjørelengde er en sentral del av regnestykket for bilhold. De regner alltid ut kostnad for bilhold ut fra årlig kjørelengde. I alle regnestykkene kan man se at jo lenger man kjører, jo høyere blir totalkostnaden - men jo lavere blir gjennomsnittlig pris per kilometer.

La oss ta eksempelet med en elbil til 800.000 kroner:

Kjørelengde 10000 km 15000 km 20000 km 30000 km
Kostnad per år 111.844 134.804 149.363 187.200
Kroner per km 11,18 8,99 7,47 6,24

(Regnestykkene er avhengig av en lang rekke forutsetninger som prøver å være så nær medianen som mulig.)

- For samtlige kostnadssteder i våre utregninger er kostnadene kilometeravhengig, bortsett fra trafikkforsikringsavgiften som er en flat kostnad uavhengig av kjørelengde. Samtidig er det jo også slik at pris per kilometer blir lavere jo lenger man kjører. Dette henger sammen med at det gjerne er en del «grunnkostnader» i bunnen, og at disse da blir delt på flere kilometer, sier Jan Petter Røssevold i OFV til Nettavisen.

De to viktigste grunnkostnadene er rentekostnader og verditap som følge av alder på bilen, dessuten kommer man ikke utenom forsikring.

Men hvor stor er egentlig marginalkostnaden?

Regnestykket over sier ikke noe om hvor mye det koster å ta én ekstra tur, men det viser klart og tydelig at gjennomsnittskostnaden faller jo lenger man kjører. Det betyr at det er at man har en fallende priskurve.

Nettavisen har tatt utgangspunktet i OFVs tall for å gjøre en regneøvelse for å anslå marginalkostnaden i eksempelet over med en elbil til 800.000 kroner.

  • Vi vet at de første 10.000 kilometerne koster 111.844 kroner i året
  • Vi vet at hvis du i stedet kjører 15.000 kilometer, blir totalkostanden 134.804 kroner.
  • Det betyr at å øke kjørelengden fra 10.000 til 15.000 kilometer, øker kostnadene med 22.960 kroner. Det kan vi kalle marginalkostnaden for å kjøre 5000 kilometer ekstra.
  • 22.960 kroner fordelt på 5000 kilometer, gir en gjennomsnittlig kostnad på 4,59 kroner per kilometer for de ekstra kilometerne

Dette betyr samtidig at prisen på tidligere kilometer holdes på et høyt nivå.

Slik kan vi fortsette til neste nivå:

  • 20.000 kilometer er 14.559 kroner dyrere enn å kjøre 15.000 kilometer
  • 14.559 kroner fordelt på de ekstra 5000 kilometerne, gir en gjennomsnittskostnad på 2,91 per kilometer

Er en annen måte bedre å regne på?

Det store spørsmålet er om dette er en fruktbar måte å regne på. Å gi forskjellige kjøreturer forskjellig kostnad basert på om det var en nødvendig eller unødvendig tur, eller om den var årets første eller siste, påvirker ikke de totale, faktiske utgiftene dine.

Det er selvsagt bileiers privilegium å velge å regne på denne måten - en kan ønske å se på det på denne måten. Men da må du samtidig mene at kjøreturen til jobb er mye dyrere per kilometer enn kjøreturen til Sverige for grensehandel.

Dersom man kjører 10.000 kilometer i år, og definerer 2000 av disse av disse som ekstrakjøring, kan man velge å anse disse siste kilometrene som «gratis», men da ender du bare opp med å få veldig dyre første 8000 kilometer

I ytterste konsekvens kan man velge å tenke at bilen ble kjøpt for å ha en backup i tilfellet toget ikke skulle gå som vanlig. Dermed er alle faste kostnader en «beredskapskostnad», og at all annen bruk er nesten gratis - uten at det gir noen særlig mening: Bilkostnadene vil uansett være der, selv om du bokfører det som noe annet.

En mer fornuftig måte å se kostnadene på, er ganske enkelt å å innse at du du har et større kjørebehov enn du har lagt til grunn: Du har ikke bare kjøpt bilen for den aller mest nødvendige nyttekjøringen til jobb og matbutikk - men også for å ha mulighet til å ta nettopp en tur på ferie, grensehandel eller hva det skulle være.

Dermed fører den ekstra bilturen til at du får noen flere kilometer å fordele de totale kostnadene på, men du øker samtidig de totale kostnadene dine.