Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan rydde opp i økonomien

Når lån og andre gjeldsposter har gått til inkasso må det ryddes opp.

Hvis du har problemer med å betale regninger er det to utfall som er aktuelle:

  • Du har mulighet til å tilbakebetale det du skylder
  • Du har ikke mulighet fordi gjelden er blitt for stor

Har gjelden blitt for stor er det gjeldsordningen som er det mest aktuelle

Når du først er kommet på etterskudd vokser gjelden raskt i form av nye gebyrer.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Kontakt først alle kreditorer

Først må du skaffe deg en oversikt over gjeldssituasjonen ved å kontakte alle du skylder penger. Dette gjelder absolutt alle, også de du skylder mindre beløp. Her skriver du at du er i gang med å få en full oversikt over din økonomiske situasjon.

Be hver kreditor om en helt oppdatert oversikt over det de mener du skylder. Be de dele det totale kravet opp i følgende deler:

  • Hovedkravet (det du opprinnelig skyldte)
  • Påløpe renter
  • Påløpte omkostninger

I tilfellet kravet er omstridt bør du ikke erkjenne at du skylder hele beløpet. Selv om det i de fleste tilfeller du gjør det.

Be samtidig om en midlertidig betalingsutsettelse slik at ikke ytterligere kostnader ved innfrielse av kravet påløper.

Budsjett

Samtidig med at du skaffer oversikt over all gjeld må du sette opp en nøyaktig budsjett. For å få til en frivillig avtale med kreditorene må de være sikker på at de har full oversikt over din personlige økonomi.

Når du skal bruke budsjettet ditt i forbindelse med frivillig avtale med kreditorene kan du ta utgangspunkt i hva som er normen i hva du skal sitte igjen med etter i fremleggelsen av din privatøkonomi

Les mer om å sette opp et privatbudsjett.

For å kunne kostnader er det praktisk å ha lage et mer detaljert budsjett

Her kan du laste ned en mer detaljert budsjett.

Lag frivillig avtale med kreditorene

Etter at du har fått en full oversikt kontakter du alle kreditorene igjen

Refinansiering

Det er generelt svært vanskelig å få refinansiert forbrukslån og kredittkortgjeld når du har fått betalingsanmerkninger.

Hvis du har sikkerhet kan det være mulig å få refinansiert.

Det er to banker som kan være aktuelle. Dette er Bank 2, og Bluestep Bank. Der har du mulighet til å samle all gjeld inn i et lån som er sikret med pant i boligen. Renten er høyere enn den er på ordinære boliglån, men samlet vil dette både være billigere og bedre enn alternativet. Etter en periode kan du også få refinansiert et slik lån til en normal boliglånsrente igjen.

Eksempel på frivillig avtale

Her har vi satt opp et eksempel der det er en rekke kreditorer av varierende størrelse.

Her er det utestående gjeld på tre kredittkort, utestående gjeld på to forbrukslån, et skyldig beløp på et mobilabonnement, og på to netthandelskjøp.

Etter å ha kontaktet kreditorene er dette den utestående gjelden inkludert alle påløpte renter og gebyrer.

Forslaget går da ut på at de tre minste lånene betales ned på ett år med 10 prosent rente. Dette gir en samlet månedlig sum på 1900 kroner, som deretter blir fordelt forholdsvis mellom de tre lånene.

Resten av lånene (197.008 kroner) foreslås nedbetalt på 3 år, med en månedlig sum på 6.543 kroner, som deretter blir fordelt forholdsmessig på de fem lånene..

Samlet nedbetaling vil dermed være 8.443 kroner idet første året, og 6.543 kroner år 2 og 3.

Lån Beløp Forslag til nedbetaling
Forbrukslån 1 78 943 2 622
Forbrukslån 2 44 599 1 481
Kredittkort 1 23 921 794
Kredittkort 2 36 722 1 220
Kredittkort 3 12 823 426
Mobilabonnement 3 934 346
Nettkjøp 1 6 401 562
Nettkjøp 1 11 289 992
Sum gjeld 218 632
Sum de tre minste lånene 21 624
Sum resten av lånene 197 008

Hjelp fra NAV

Du kan få praktisk hjelp fra NAV til å orden opp i gjeldsforholdene.

Les mer om den praktiske hjelpen du kan få fra NAV

Hvis gjelden er for stor

Hvis du ikke har mulighet til å tilbakebetale gjelden kan du komme inn under gjeldsordningsloven.

Denne ble opprettet for å hjelpe privatpersoner med betydelige og varige gjeldsproblemer. Gjeldsordningen vil vanligvis gjelde i fem år, og i den perioden skal du ha en enkel levestandard

Les mer om gjeldsordningen.

Kalkulatorer:

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.

Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.