Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan sammenligne forsikringsselskap

Dette må du passe på når du skal sammenligne forsikringspriser.

Det er ikke lett å fastslå hvilket selskap som er billigst, verken totalt sett, eller på enkeltforsikringer. Siden det er så mange forhold som avgjør forsikringsprisene, varierer det hvem som er billigst.

Når du skal sammenligne priser og vilkår på forsikringene du har, er det praktisk å sitte med den forsikringsoversikten du fikk sist gang av selskapet ditt. Der står de nødvendige tekniske opplysningene om forsikringene dine.

Få tilstrekkelig dekning

Du må passe på at vilkårene i den forsikringen som ser gunstigst ut passer ditt behov. I blant har man behov for en forsikring som dekker litt mer enn det vanlige. Her er gjerne forskjellene mellom selskapene større.

På vanlige standard-dekninger er vilkårene temmelig like. Har selskapet to dekningsvarianter (dette er vanlig på bil- og villaforsikring), få med prisen på begge, og hvilke dekningsforskjeller det er mellom dem.

Pass på dette når du sammenligner

Når du skal sammenligne forsikringene mellom selskapene, må du konkret ta hensyn til flere forhold:

Egenandelene må være likest mulig

Du får rabatt på grunnlag av forhøyet egenandel. Selskapene har litt forskjellige trapper for egenandeler, og forskjellige rabattsatser ved forhøyede egenandeler.

Les mer og egenandeler på bil og egenandeler på hus/innboforsikring.

Rabatter for alle sikkerhetstiltak du har gjort

Selskapene har ulikt utgangspunkt om hva som gir rabatter, og hvor mye de gir i rabatt. Sørg for at selskapene spør deg om hvilke rabattgivende tiltak du har gjort.

Les mer om sikkerhetstiltak og rabatter.

Samlerabatter og andre kundefordeler

Du må ta hensyn til selskapenes samlerabatter og andre kundefordeler. Selskaper som tilbyr «full pakke» gir gjerne rabatter hvis du for eksempel samler tre forsikringer. Har du bare to forsikringer, kan det faktisk lønne seg å tegne en billig ulykkesforsikring for å få denne rabatten.

Ta med i vurderingen selskapene som ikke tilbyr «full pakke». Men vær klar over at du kan miste samlerabatten i selskapet hvor du har de andre forsikringene.

Les mer om samlerabatter.

Rabatter og kollektive avtaler

Hvis du eller din ektefelle/samboer er medlem i en yrkesorganisasjon, må dere sjekke hvilke medlemstilbud denne yrkesorganisasjonen har fremforhandlet. Mange av dem har forhandlet frem rabattavtaler eller kollektive avtaler på enkelte skadeforsikringer.

Tester av forsikring

Smarte Penger har laget flere tester som hjelper deg med å finne den beste forsikringen. På disse testene har Smarte Penger satt karakter på en rekke dekninger, på de forskjellige forsikringene. Dette gir en ranking av de enkelte selskapene. Samtidig kan du selv endre hvilken vekt de forskjellige dekningene skal ha, slik at rankingen blir tilpasset dine preferanser.

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av reiseforsikring

Test av barneforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Guider til forsikringene

Du kan lese disse forsikringsguidene for å få totaloversikten over de forskjellige forsikringene.

Guide til husforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til barneforsikring

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring