Selv om arveloven bestemmer hva som skal skje med en persons formue ved død, er det knapt noe som skaper større splittelser og konflikter i familier enn arv.

Det er to rettslige grunnlag for arv i Norge. Arvingene kan enten være utpekt etter arveloven eller de kan være tilgodesett i et testament.

Hovedregelen er at de som er utpekt i testamentet, går foran arvingene etter lovens arveregler. Et testament demper ikke nødvendigvis konfliktene, men det kan sikre at testators vilje blir oppfylt.

- Må signere samtidig

Det er visse formkrav som må være til stedet for at testamentet skal være gyldig. Testator må ha fylt 18 år og må ikke være i en tilstand som har betydning for vurderingsevnen.

I tillegg må to personer, som testator har valgt ut og som har fylt 18 år, signere som vitner på testamentet. Både testator og de to testamentsvitnene må være til stede samtidig som de undertegner dokumentet.

Det er nettopp her en del feiler, ifølge lagdommer Per Racin Fosmark i Borgarting lagmannsrett. Han holder foredrag for advokater om hvordan et testament skal utarbeides.

- Den typiske feilen er at testator ikke passer på dette samtidighetskravet. Dette er noe man må passe på, for det kan være nok til at testamentet blir satt til side, fortsetter han.

Lagdommeren legger til at dette kravet er endret i de nye arveloven, som ikke har trådt i kraft. Når loven trer i kraft, behøver vitnene ikke å være til stede sammen.

Se dommerens råd til hva et testament må inneholde i faktaboksen nederst i saken.

Barn har krav på arv

Et annet problem som kan oppstå er dersom avdøde har barn, og oppretter et testament som er i strid med barnas pliktdelsarv. To tredjeparter av formuen skal nemlig gå til barna, men pliktdelsarven er i dag aldri høyere enn én million kroner pr. barn.

- Barn har krav på arv, sier Racin Fosmark.

I den nye arveloven, som kanskje trer i kraft neste sommer, er dette beløpet øket til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, ca. 1,5 millioner kroner. Det må man være oppmerksom på ved skriving av testament hvor pliktdelen kan få betydning.

Det er også en rekke saker som havner i retten hvor det stilles spørsmål ved testators helsetilstand.

- Vi har jevnt med saker som handler om testator var dement eller ikke da testamentet ble utarbeidet. Det er ganske vanskelig å bevise, og det er de som hevder at testamentet er ugyldig som har bevisbyrden, fortsetter han.

For at dette skal kunne dokumenteres bør det legges frem legeerklæringer og andre helsebevis, vitner som naboer og familie som kan si noe om testators helsetilstand.

Rev i stykker testamentet

Dommeren oppfordre også alle som har skrevet testamente til å være oppmerksom på de nye arvereglene som trår i kraft. Det kan få stor betydning for testamentet.

Lagdommeren råder også at testamentet oppbevares hos en av landets tingretter.

- Det koster noen hundrelapper i gebyr. Fordelen er at testamentet blir oppbevart på et trygt sted, og når testator dør så vil arvingene få beskjed om at det eksisterer. Det kan også være fornuftig å gi en kopi av testamentet til personer en stoler på, fortsetter Racin Fosmark.

Han har eksempler på arvinger som river i stykker testamentet, fordi de er misfornøyd og var de første som fant det hjemme hos testator.

Flere arvestrider

Dommer, som poengterer at han ikke har noen statistikk å vise til, antar også at det bare blir flere arvestrider som havner i retten.

- Bakgrunnen er at folk har blitt rikere, og det er større verdier og sloss om, sier han.

- Bør man gå til advokat for å opprette et testament?

- Hvis det er snakk om mindre verdier så behøver man ikke det, som at hytta på fjellet går til Peder Aas, og sommerhytta til Einar Aas. Skal du lage et gjensidig testament, har flere barn og særkullsbarn, bedrifter inne i bildet, så bør man nok kontakte advokat, fordi det er såpass mange snubletråder, råder han.