Av Janos Lübeck

Norge er omgitt av en lang kystlinje med kontinuerlig bølgevirksomhet full av klimavennlig energi. Men likevel:

Det er klare signaler fra de ansvarlige aktørene og toppolitikerne: Norge skal ikke satse på bølgekraft. Norske bedrifter som driver med utvikling av bølgekraftverk må søke seg bort fra Norge, og orienterer seg mot utlandet.

Les også: Fornybar strøm har et enormt og kjempedyrt problem de færreste tenker på

Store fordeler med bølgekraft

Teoretisk inneholder bølgene i verdensmålestokk mer energi enn verden har behov for, og dermed kunne det utkonkurrere alle andre tilgjengelige energikilder.

Det kreves ny teknologi-satsing for å finne fram til de mest effektive utvinnings-prosessene.

Innsatsen med å få til bølgekraft kommer oss til gode, både økonomisk og klima-politisk, for land som tør satse på den. Teknologien, og fremstillingen av bølgekraftverk, samt overskuddskraften fra et slik kraftverk, er en utmerket eksportvare.

Les også: Skal norsk natur ofres for Tysklands store klimatabbe?

Et bra supplement

Bølgekraften regnes som et supplement til blant annet vannkraft, i likhet med vindkraft. I drift er den uten tvil konkurransedyktig på alle områder, også når det gjelder prisen per produsert kilowattime.

Det er en kjensgjerning at de ansvarlige politikere og myndigheter i Norge avslår bølgekraft som energikilde, og «kaster på dør» alle henvendelser i saken. Ikke engang støtteapparatet ENOVA eller Forskningsrådet viser interesse.

Gåtefullt

Hvorfor er det slik er en gåte, som hittil ingen av de ansvarlige kan gi et godt svar på.

I et intervju i Aftenposten sier pressetalsmann i Statkraft, Knut Fjerdingstad:

«Vi er positive til alle initiativ som kan bidra til å få ned karbonutslippene. Men bølgekraft og tidevann er kraftkilder vi allerede har vurdert - og som vi har droppet. De prosjektene Statkraft skal gå inn i må være kommersielt lønnsomme, og det er ikke disse med dagens priser. Teknologien er ikke kommet langt nok til å få til store volumer, og vi har i tillegg en kyst som vil utsette anleggene for veldig store påkjenninger. Å satse på bølgekraft utenfor norskekysten er spesielt krevende.»

Tvilsom argumentasjon

Det er en meget tvilsom argumentasjon. Det er ubestridelig at bølgekraft i stor grad kunne bidra til å redusere karbonutslippene. Statskrafts og andre avgjørende myndigheters tankegang er direkte årsak til at energiutvinningen fra bølgekraft er ikke kommet lengre.

Les også: Elektrifisering er et råttent kinderegg i klimaets navn

Ingen av de andre energiprosjektene har vært kommersielt lønnsomme for å begynne med, det gjelder ikke minst vindkraft. Når det gjelder problemene med påkjenningen bølgekraftverk utsettes for langs den Norske kysten er disse løst av et norsk firma, og løsningen er patentert.

Det at bølgekraftteknologien ikke kommet langt nok er en direkte resultat av det offentliges motvilje - og avvisning.

Hvor klima- og miljøinteresserte er de egentlig?

Jeg tviler på myndighetenes oppriktige interesse for klima og miljø. Det er aktørenes økonomiske interesse som råder. Kraftmarkedet ble markeds-orientert på 1990-tallet, og siden er det kapitalen som har rådet, og det gjelder både vannkraft, vindkraft - og ikke minst bølgekraft.

Les også: Forskere: 1100 personer dør hvert år fordi Tyskland faser ut atomkraft

Krav om høyest mulige inntekter på kortest mulig tid. Forskning og teknologiutvikling er sterkt preget av det. Det er trist. Det er store fremtidige teknologiske og økonomiske verdier som går tapt.

Det er ingen tvil om at hvis myndighetene åpner for samme muligheter for bølgekraft, som de har åpnet for vindkraft, kommer bølgekraft til å bli konkurransedyktig, og en bærekraftig energikilde.

Både når det gjelder økonomi, naturvern og klima.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.