Sterkt fall i etterspørselen gjør at Hydro stenger nok et aluminiumsverk, denne gangen i Sunndal. Beslutningen er «midlertidig».

«Hydro har besluttet midlertidig å stenge den eldste produksjonslinjen ved aluminiumverket i Sunndal, med en årlig produksjon på om lag 100.000 tonn. Nedstengingen er et resultat av den meget krevende markedssitasjonen for aluminium,» skriver Hydro i pressemeldingen.

Stengningen resulterer i at 160 av Sunndalanleggets totalt 1.000 ansatte permitteres.

Les også: 50 mister jobben

Med den midlertidige nedstengingen av produksjonslinjen Su 3 ved Hydro i Sunndal er selskapets totale produksjonskutt på om lag 500.000 tonn per år. Dette tilsvarer i underkant av 30 prosent av Hydros samlede produksjon av primæraluminium i 2008.

- Nedstengningen vil ta cirka to måneder, med effekt for produksjonen fra slutten av mai, sier investorkontakt Stefan Solberg i Hydro til Nettavisen.

- Ingen snarlig bedring
- Er det grunn til å tro at dere kan se en snarlig bedring?

- Nei, vi tror ikke på noen snarlig bedring. Skal vi starte opp igjen, må vi se kraftigere signaler. Det er store kostnader ved å stenge ned og starte opp igjen. Horisonten vår er seks måneder til ett år, sier Solberg til Nettavisen.

- Ser du noen lyspunkt i dagens situasjon?

- For Aluminiumsmarkedet er det ikke de store lyspunktene. De store lagrene skal også tømmes, før vi får en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

- Hvordan opplever de ansatte dette?

- Dette er ikke noen hyggelig dag. Vi er en stor arbeidsgiver med 1000 ansatte - og er i en god dialog med dem. Men jeg vil ikke gå inn på detaljer, sier Solberg.

- Lave priser og lav etterspørsel gjør dette nødvendig i håp om sikre lønnsomheten fremover, understreker Solberg.

Rasende aksjekurs
I løpet av det siste året har Hydro-aksjen falt med 59,37 prosent.

Det eldste verket
Den 40 år gamle produksjonslinjen Su 3 er den eldste som fortsatt er i drift i selskapet, og har høye produksjonskostnader. Hydro fattet beslutningen om midlertidig nedstenging i nær dialog med representanter for de ansatte.

Aluminiumsbedriften Fibo i Holmestrand slo seg tirsdag konkurs. Det betyr at mer enn 50 personer mister jobben.

Hydro har 25.000 ansatte i mer enn 30 land.