Bank Norwegian (Norwegian Finans Holding) satt i fjerde kvartal i fjor igjen med et resultat før skatt på 585,1 millioner kroner, mot 675,4 millioner i tilsvarende kvartal 2019.

Netto renteinntekter i kvartalet utgjorde 1313 millioner kroner, ned fra 1363 millioner i fjerde kvartal 2019.

Tap og tapsavsetninger i siste kvartal i fjor utgjorde 318,4 millioner kroner og 1831 millioner for hele 2020. I 2019, før koronakrisen inntraff, utgjorde nedskrivninger på utlån 1627 millioner kroner.

Les også: Tapte nesten like mye som DNB

10 milliarder

Så mye som 10,1 milliarder kroner, 23,6 prosent av Bank Norwegians totale utlån på 42,9 milliarder, befinner seg i det såkalte trinn 3. Dette trinnet benyttes når kredittrisikoen har økt så mye at lånet anses kredittforringet, kall det misligholdt med et mer folkelig ord.

For lån i trinn 3 skal bankene benytte forventede tap over levetiden til lånet. I tillegg må brutto renteinntekter korrigeres for tapsavsetningene. Norske forbrukslånsbanker hadde i fjor høst en gjennomsnittlig misligholdsandel på 20 prosent.

Ved utgangen av tredje kvartal i fjor utgjorde fase 3-lånene i Bank Norwegian bortimot 10 milliarder kroner, 22,3 prosent av brutto utlån. 2,95 milliarder av dette misligholdet kom fra usikrede lån til norske kunder, litt over 2 milliarder fra tilsvarende lån i Finland.

Les også: Norwegian setter cashpoints på pause

Utlånsfall

Brutto lån gjennom fjerde kvartal falt med 1968 millioner kroner, sammenliknet med en svak utlånsvekst i tredje kvartal. Justert for valutaeffekter var fallet i utlånene på 847 millioner.

Til tross for høye tap utgjorde overskuddet etter skatt for Norwegian Finans Holding i fjor 1887 millioner kroner, ned fra 1981 millioner i 2020.

Styret i Norwegian Finans Holding foreslår å utbetale et utbytte på 6 kroner per aksje, som tilsvarer hele 61 prosent av overskuddet.

Det høye utbyttet begrunnes med en høy egenkapitalandel, soliditet. Basert på aksjekursen i dag tilsvarer det en såkalt direkteavkastning på 7,7 prosent.

Les også: Reagerer på endring: - Slutt å bruke Bank Norwegian-kortet med en gang

Stabilt

Norwegian Finans Holding-aksjen har de seneste månedene stabilisert seg på nivåer fra 70-77 kroner (se grafen under). Det er et godt stykke igjen til toppnivåene fra begynnelsen av 2020.

Markedsverdien av Norwegian Finans Holding var ved børsslutt tirsdag på 14,4 milliarder kroner. De største aksjonærene i selskapet er ulike fond, hvorav Folketrygdfondet er den nest største eieren med 9,9 prosent.

Bank Norwegian tilbyr usikret kreditt i form av forbrukslån opp til 600.000 kroner og kredittkortfinansiering. Banken har etter oppstarten i 2007 ekspandert til Sverige, Danmark og Finland.

Norge utgjør fortsatt det største geografiske segmentet målt i inntekter, etterfulgt av Finland, Sverige og Danmark.