Over 100 kroner minuttet eller 6.250 kroner timen koster det å hyre disse mennene. De er aller øverst i et meget lønnsomt hierarki, nemlig partnerskapene i landets største advokatfirmaer.

- Saksomkostningene i Borgarting lagsmannsrett er tredoblet på ti år, fra 2007 til 2017, og prislappen er nå på nærmere 400.000 kroner, ifølge Finansavisen.

Les mer (bak betalingsmur): Advokatutgiftene har eksplodert og timeprisen nådd 6.250 kroner

De største norske advokatfirmaene er BAHR, Schjødt, Wiersholm og Thommessen, men det er den relativt ukjente Thomas Sassang Farhang i Kvale som topper inntektslistene.

Jo flere advokater, desto flere advokater

På fjorårets ligning tjente 14 norske advokater over 17 millioner kroner, og Kvale-advokaten var i en egen liga med en skattepliktig inntekt på 41,7 millioner kroner.

Men hva synes du om lønnsnivået? Under gallupen fortsetter saken med flere interessante fakta fra advokatbransjen.

Syv av de ti best betalte advokatene var partnere i Schjødt, og alle disse tjente mellom 17,5 og 26,7 millioner kroner i året.

Til sammenligning tjener statsminister Erna Solberg og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen 1,7 millioner kroner i året, mens resten av presidentskapet såvidt bikker millionen.

Dagens Næringsliv gjennomgikk inntektene til parnterne i de 15 største advokatfirmaene ved fjorårets ligning, og hovedbildet er at fortjenesten pipler oppover til toppen av pyramiden - nærmere bestemt partnerne.

De fleste er menn og de fleste har passert 40 år. En håndfull kvinner har kommet inn på listen, mens den best lønnede under 40 år fortsatt lå under 10 millioner kroner i skattbar inntekt.

Les mer: Fjorten advokater tjente over 17 millioner kroner hver

Så kan man spørre om det er et problem at folk tar en god utdannelse, skaffer seg verdifull kompetanse og legger ned godt over 2.000 fakturerbare timer i året?

Felles for samtlige er at de betaler godt med skatt, typisk både syv og åtte millioner kroner til statskassen og fellesskapet.

I prinsippet er det fritt frem. Har du bevillingen, er det bare å kjøpe kontorpulter og noen PC'er, og så kan du selge timene dine til høystbydende. Og så lenge kundene betaler uten å mukke, er det bare å kjøre på.

Innvendingen er at når så mange tjener så bra, så er det også et symptom på svak priskonkurranse (eller sløve klienter som ikke bryr seg om advokatkostnadene).

Problemet oppstår når stadig flere konflikter må løses med advokathjelp. For som det heter: Jo flere advokater, desto flere advokater.

De skyhøye lønningene blant eliten av hovedstadens forretningsadvokater gir ikke et dekkende bilde for jurister generelt. Statistisk sentralbyrås lønnsstatisikk viser at jurister i gjennomsnitt har 67.000 kroner i månedslønn, mens eksempelivs grunnskolelærere ligger på 45.000 kroner.

Kuriosa: Advokatforeningen har en lønnskalkulator som viser snittinntekten avhengig av eksamensår, tittel og hvor du jobber. Men, som det heter: «For å få tilgang til lønnskalkulatoren må (du) være medlem av Advokatforeningen».

Til gjengjeld offentliggjør foreningen bransjetall som viser at advokatbransjen har vokst fra 6,7 milliarder kroner i 2004 til 16,8 milliarder kroner i 2017, og at Borgarting står for 3/4 av advokatbransjen. Prisene i Oslo-området ligger rundt 20 prosent høyere enn i resten av landet.

Partnerne i de 25 største firmaene tjener rundt fem millioner kroner i snitt - og det er menn som dominerer toppen av lønnspyramiden, mens åtte av ti kvinnelige advokater tjener under en million kroner i året.

Les mer: Den norske advokatbransjen 2018

Konkurransetilsynet har vært bekymret for svak konkurranse og høyt prisnivå blant advokatene siden 2005, men nøyde seg med å peke på Advokatforeningen og intern justis i en rapport om manglende konkurranse i flere frie yrker.

Siden den gang har antallet advokater økt, omsetningen har skutt i været og timeprisene har galloppert avgårde. Årsaken er selvsagt at klientene tar seg råd til å betale skyhøye priser for det de oppfatter som de beste juridiske rådene.

Ingenting tyder på at den utviklingen vil snu.

PS! Hva mener du om advokater som tar 6.250 kroner timen? Skriv et leserbrev!