Sist uke innførte Lørenskog kommune munnbindpåbud innendørs på offentlige steder, uavhengig om du holder én meters avstand eller ikke. Fra og med fredag denne uken, følger Ullensaker kommune etter. Og de er ikke de eneste kommunene.

- Selv om de fleste smittes av folk de kjenner, ser vi en økning i tilfeller hvor smitteveien er ukjent og kan ha skjedd i det offentlige rom. Ofte vet du ikke på forhånd når det plutselig ble vanskelig å holde en meter avstand til andre, og derfor sier vi at du alltid skal ha på munnbindet på, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud til kommunens nettsider.

Også i Nittedal er det munnbindpåbud. Andre kommuner har imidlertid innført munnbindpåbud på butikker og andre offentlige innendørssteder hvor man ikke klarer å holde énmetersregelen. Blant disse er Oslo, Lillestrøm, Bærum, Drammen, Bergen, Alver kommune og Øygarden kommune.

Nettavisen vil gjerne ha oversikt over hva som gjelder i alle kommuner. Hva gjelder i din kommune? Send en e-post til: [email protected].

Les også: Fem selskaper tjener nesten alt du bruker på dagligvareinnkjøp

Vil ha like regler

Hovedorganisasjonen Virke synes ikke noe om at det er så ulike regler.

- Det oppleves som mildt sagt krevende å forholde seg til et regelverk som skifter hver gang du krysser en kommunegrense. Det minsker respekten for tiltakene, og blir svært forvirrende for både kunder og ansatte, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Han mener vi må ha nasjonale regler som er mulig å forholde seg til – kun med nødvendige forskjeller mellom kommuner med høyt smittepress, og lavt smittepress.

- Når kommuner bestemmer seg for å innføre munnbind-bruk, må selve praktiseringen gjøres likt i alle kommuner som har det, sier han.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny, sier de ønsker felles regler.

- Vi ser det som en fordel om retningslinjene er så like som mulig fra kommune til kommune, og ønsker oss felles regler. Det er enklere å forholde seg til både for kunder og ansatte, sier hun.

Les også: Coop og Kiwi får refs for kylling-salg etter ny studie

Likevel er de klar over at den avgjørelsen ligger hos myndighetene, og de forholder seg til de gjeldende reglene og retningslinjene for bruk av munnbind som myndighetene kommer med.

- Skulle det bli krav om munnbind i flere kommuner enn i dag, så innretter vi oss selvsagt etter det, sier Søyland.

Etterlyser bedre kommunikasjon

Også kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge ønsker tydeligere regler.

- Vi har forståelse for at enkelte kommuner med høyere smittepress har strengere smittevernstiltak, og vi følger selvsagt de lokale føringene. Men at retningslinjer blir ulikt praktisert i ulike kommuner gjør det krevende å kommunisere og forklare situasjonen til både ansatte og kunder, sier han.

Kristiansen forklarer at de har erfart at enkelte kommuner kommuniserer samme budskap ulikt. Er det to nabokommuner som har like regler, er det ikke alltid like tydelig.

- Det har forvirret både ansatte og kunder. Vi ønsker at kommuner med like regler, skal kommunisere dette likt, sier han.

Han påpeker imidlertid at de føler alle råd og retningslinjer myndighetene gir.

- Det er helsemyndighetene som har kunnskapen og kompetansen til å komme med retningslinjer for smittevern, sier han.

Les også: Nye koronatiltak: Setter maksgrense for kunder i butikken

Dagligvarekjedene vil imidlertid ikke svare direkte på om de regner med at flere kommuner innfører munnbindtvang på butikker.

- Det kommer nok an på hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Vi må ha fokus på det vi kan gjøre, oppfordre kundene om å benytte hele åpningstiden, holde avstand til hverandre og benytte seg av desinfiserende middel før og etter handleturen, sier Kristiansen.

- Det skal ikke vi spekulere i. Vi forholder oss til det som blir besluttet på disse områdene, sier Søyland i Norgesgruppen.

Erstatter ikke avstand

Kristensen i Virke sier at selv om man bruker munnbind på butikkene, erstatter ikke dette behovet for å holde avstand til andre.

- I enkelte situasjoner der det er umulig å holde én meter avstand til andre, anbefales munnbind eller visir som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning, sier han, og legger til:

- Vi hadde derfor gjerne sett at man laget regelverket slik at dette var et tiltak kommunen kunne settes i verk om smittepresset var særskilt stort.

  • Kristensen mener kravet bør omfatte følgende:
  • Når den ansatte sitter i kassa, står i ferskvaredisken eller fyller på varer ellers, skal ikke munnbind brukes, for da man klarer å holde avstand på minst én meter.
  • Når den ansatte må hjelpe kunder i situasjoner hvor avstandskravet ikke kan etterleves med én meter, skal munnbind benyttes.
  • Kunder bør pålegges å alltid benytte munnbind når det er folksomt og én-meteren ikke kan overholdes.

Vil vurdere kontrollert innslipp

Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, har ikke besvart Nettavisens spørsmål om de er åpne for at det kan bli munnbindpåbud i flere kommuner, og hva de eventuelt tenker om det.

Han påpeker imidlertid at smittevernreglene som gjelder generelt, følges i deres butikker.

- De samme regler, retningslinjer og lokale påbud fra myndighetene gjelder hos oss som i resten av samfunnet, det gjelder også kommunale tiltak. Jevnt over er både kunder og ansatte flinke til å holde god nok avstand i butikken, sier han.

Rema 1000 vil imidlertid vurdere å innføre ekstratiltak om de ser at det kan bli så mange folk i butikken samtidig at det vil være vanskelig å holde nok avstand.

- Om det blir mulighet for trengsel i butikk, er kontrollert innslipp et tiltak vi har brukt før og som tas i bruk bed behov, sier Hägg og legger til:

- Blir det likevel vanskelig å holde avstand i perioder, spesielt i noen av de mindre butikkene, bruker våre ansatte munnbind i henhold til myndighetenes retningslinjer.

Les også: Test av matvarepriser: Enorme forskjeller og kraftige prishopp i pizzatest

Nettavisen har også kontaktet Helsedirektoratet, for å høre om det vil bli aktuelt å innføre munnbindpåbud i butikker i alle kommuner, men har foreløpig ikke fått svar.