Gå til sidens hovedinnhold

I mange banker lønner det seg ikke å velge flytende rente

Det er store ulikheter mellom bankene i renteforskjellen mellom flytende og fast rente.

Ut fra en gjennomsnittlig betraktning om renteutvikling er det mest sannsynlig at det lønner seg å velge flytende rente. Men bildet kan bli noe helt annet når du ser på renteforskjellene mellom de enkelte bankene.

Det er enklest å se på banker med åpen prissetting, det vil si at prisen som er oppgitt er den du får. For banker som har individuell rentefastsettelse eller «fra-renter» må du først få et konkret tilbud før du kan sammenligne alternativene.

Du kan også kombinere fast med flytende. Her kan du lese hvilke banker som har den laveste effektiv rente på en kombinasjon av flytende rente med et lån med fem års binding (50/50).

Hvor stor skal renteforskjellen være?

Det er gjennomsittet i femårs-perioden som teller for den flytende renten. Hvis renteforskjellen er 0,5 prosent mellom den flytende renten og femårs-bindingen vil alternativene bli like hvis det kommer en oppgang på 1 prosentpoeng midt i perioden. Kommer det en hurtig oppgang på 0,5 prosentpoeng vil den flytende renten i gjennomsnitt være nesten 0,5 prosentpoeng høyere i gjennomsnitt.

Hvis det kommer en ytterligere oppgang på 0,25 prosentpoeng midt i perioden, vil dette bare bety 0,125 prosentpoeng for den gjennomsnittlige renten.

Bruk renteutviklings-kalkulatoren som et hjelpemiddel til å se hva som kan lønne seg.

Slik markedet ser ut nå er det mest sannsynlig med en rask oppgang på 0,25 prosentpoeng, og deretter bare kanskje en oppgang på 0,25 prosentpoeng til. Så kanskje en liten økning til senere.

En forskjell i området 0,35 til 0,55 prosentpoeng kan vi regne som usikkert for hva som lønner seg.

Les også

Så mye låner bankene deg til boliglån

Slik er forskjellene mellom bankene

Tabellen under er delt inn i tre deler for hva som lønner seg:

  • Flytende rente - Forskjellen er over 0,55 prosentpoeng
  • Usikkert: Forskjellen er mellom 0,35 til 0,55 prosentpoeng
  • Fast rente: Forskjellen er under 0,35 prosentpoeng

For banker med individuell rentefastsettelse vil den flytende renten du blir tilbudt kunne være lavere (også høyere). Dette gjelder for bankene Danske Bank, DNB, Nordea, SpareBank 1 SMN, og Sparebanken Sogn og Fjordane.

I kolonnen for Forskjell er det forskjellen mellom effektiv renten på flytende rente og lån med 5 års binding på 2 millioner kroner, nedbetalt på 15 år.

Det er bare fem av bankene der forskjellen er stor nok til at flytende rente bør velges. For ytterligere fem er det usikkert hva som lønner seg.

Men for 20 av bankene ser det ut til at det vil lønne seg å velge fast rente på 5 år i stedet for flytende. For eksempel er den veiledende flytende renten til SpareBank 1 SMN 0,51 prosentpoeng høyere (på 2 millioner) enn med fem års binding.

Bank Forskjell
Flytende rente
YS - Gjensidige 0,88%
Fana Sparebank 0,82%
Gjensidige Bank 0,77%
Akademikerne - Danske Bank 0,64%
Sykepleierforbundet - DNB 0,64%
Usikkert
Unio – Storebrand 0,48%
OBOS-banken 0,41%
Storebrand Bærekraftig lån 0,37%
Nordea Premium 0,36%
Sandnes Sparebank 0,36%
Fast rente
SpareBank 1 Telemark 0,21%
KLP Banken 0,18%
SpareBank 1 SR-Bank 0,18%
Sparebanken Sør 0,11%
Nordea 0,10%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 0,10%
Sparebanken Øst 0,09%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 0,06%
Sparebanken Vest 0,06%
SpareBank 1 Østlandet 0,05%
Sparebanken Sogn og Fjordane 0,01%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 0,00%
DNB -0,11%
SpareBank 1 Modum -0,11%
Danske Bank -0,12%
SpareBank 1 Nord-Norge -0,20%
SpareBank 1 Østfold Akershus -0,20%
Helgeland Sparebank -0,21%
Storebrand Bank -0,31%
SpareBank 1 SMN -0,51%

Kommentarer til denne saken