Om kort tid får Equinor en skattepakke på titalls milliarder kroner fra flertallet på Stortinget. Glemt er USA-fiasko, sjefsbonuser og enorme pensjonsavtaler.

Lykken er å være eid av den norske stat, og ha et flertall av de 169 stortingsrepresentantene i fanskaren. Om få dager gir det i opptil 100 milliarder kroner i skatteutsettelser og enorm gevinst for Equinor.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug står fremst i rekken av oljeentusiaster som nå vil bruke skattebetalernes penger på å stimulere til økte investeringer i Nordsjøen.

Det er ingen tvil om at olje og gass historisk har vært en økonomisk velsignelse for Norge, men det betyr ikke at nye prosjekter med en tidshorisont på 30-40 år blir like lukrative.

Mange banker og investorer er skeptiske til å kaste mer penger inn i petroleum fremover, og nå vil altså nye prosjekter på norsk sokkel stoppe opp hvis ikke staten blar opp med titalls milliarder for å få opp investeringene.

Stortingsflertallet ser altså ut til å ville overta den rollen selskapene og investorene burde ha i et fritt marked og stimulere til økt utvinning av petroleum - en sektor som inntil nylig skulle avvikles, eller i det minste dempes. Det underlige er at stortingsflertallet, som inntil nylig var skeptisk til oljeutvinning og klimaeffekter, nå vil bruke skattesubsidier til å bidra til mer oljeutvinning.

Standpunktet er logisk dersom man er brennsikker på at oljeprisen skal opp, at feltene blir lønnsomme og at man egentlig ønsker mer oljeutvinning og ikke tror på/er så opptatt av menneskepåvirkede klimaendringer. Derimot er det en himmelropende mangel på fornuft når det argumenteres med at statlige milliarder til mer olje egentlig er et bidrag til grønn omstilling.

Det er mange myter om olje og gass, og en av dem er hvor stor sysselsetting næringen bidrar til. Statistisk sentralbyrås tall er 23.500 direkte i næringen og 30.000 i tjenester rundt næringen - altså 53.500 personer. Det er litt flere enn antall bønder, men bare 1/7 av alle ansatte i varehandelen.

Så er innvendingen at dette er veldig lønnsomme arbeidsplasser, og det er jo riktig - historisk. Men i fremtiden avhenger lønnsomheten av prisen og etterspørselen etter olje, og omstillingen til klimavennlig energi. Og nå vil altså næringen ha skattesubsidier for å fortsette å investere og skape disse veldig lønnsomme arbeidsplassene.

På oppdrag fra Norsk Olje og gass har Rystad Energi regnet på effekten av skattelettene. Analytikerne mener at utbyggingene blir lønnsomme, men forutsetningen i et regneeksempel er en oljepris på over 33-34 dollar per fat. Deres konklusjon er at lavere skatt vil føre til at det besluttes 13 flere prosjekter innen utgangen av 2022, og at selskapenes nåverdi av disse prosjektene er 9,9 milliarder dollar - eller rundt 100 milliarder kroner.

For å ta det med teskje: Oljeselskapene vil altså ha en skatteutsettelse for å ta beslutningen om å investere i felt som vil gi dem 100 milliarder kroner i kontantstrøm, og ber om hjelp fra staten.

Så hva ligger på bordet:

  • I dag trekker oljeselskapene av nye investeringer på skatten over seks år. Regjeringen har tilbudt dem å skrive av alt første år.
  • Regjeringen tilbyr selskapene en friinntekt på 10 prosent, Frp og Sp presser på for å få friinntekten opp i 20 prosent.

Det siste er litt komplisert, men effekten er enkelt og greit at selskapene får utsatt rundt 100 milliarder kroner i skatt, og at de trolig får rundt 15 milliarder kroner i skattelette totalt sett.

Ekstrabonus: Skatteverdien av underskudd i 2020 og 2021 kan utbetales. Selskapene kan altså få en sjekk fra kemneren, og ikke motsatt.

Til sammenligning sliter andre bedrifter over hele landet med å overleve koronapandemien. Rundt 340.000 er arbeidsledige, og restauranter, butikker og reiselivsbedrifter opplevde at staten skrudde av lyset og lukket døren. For de fleste dekker bare staten en brøkdel av kostnadene, og store kjeder har allerede gått konkurs.

I denne situasjonen har altså olje- og gassnæringen blitt lovet 100 milliarder i skatteutsettelser, mens Senterpartiet og Fremskrittspartiet presser på Arbeiderpartiet for å gi enda mer. I Stortingets Bibel står det for tiden bare 10 overbud.

Glemt er reelle tap på 130 milliarder kroner i USA. De voldsomme bonusordningene til ledergruppen er også historie, og Equinor-sjef Eldar Sætre kan begynne å telle ned til å bli pensjonist med en gullkantet ordning til 150 millioner kroner.

Det eneste vi andre kan glede oss til, er å høre stortingspolitikerne forklare at nye investeringer til olje og gass egentlig er bidrag til en grønn omstilling.

PS! Hva mener du? Bør staten gi 100 milliarder kroner i skatteutsettelser for å bidra til flere oljeprosjekter nå? Skriv et leserbrev!