I en pressemelding torsdag ettermiddag kommenterer Vollvik for første gang siktelsen mot ham. Politiet mener Vollvik gjennom nettbutikken Ludostore har solgt munnbind godkjent for medisinsk bruk uten at de er av en slik type.

– Vi skal ikke bagatellisere at vi har gjort feil, men vi kan legitimere at vi har ikke gjort noen bevist feil, og det er kun et aktuelt vareparti det her dreier seg om, skriver Idar Vollvik.

– Vårt mål er å forsterke denne innsatsen gjennom et tillitsfullt samarbeid med våre kunder, flinke ansatte og leverandører, Feil gjør vi alle sammen, men kunsten er å lære av feilene – slik at de ikke gjentar seg, står det i pressemeldingen.

Senere samme ettermiddag opplyser Dagens Næringsliv at Vollviks kone, Anita Vollvik, er den andre siktede i munnbind-saken.

Hun er daglig leder og styremedlem i Vovi As - selskapet som har solgt de aktuelle munnbindene. Det er derimot Idar Vollvik som eier Vovi, ifølge Bizweb.

- Jeg kan ikke si noe mer om siktelsen på grunn av hensyn til taushetsplikten, sier politiadvokat Sigrid Sulland til DN.

– Bestilte type 1

Idar Vollvik forklarer feilen slik:

– Vi mottok 19 august i år, et parti med munnbind, hvor vi bestilte type 1 munnbind (medisinske munnbind, journ.anm.) og ble fakturert for type 1 munnbind, men har muligens ikke mottatt det vi har bestilt (munnbindene er inne til testing, og vi får svar på om det er sivile eller medisinske munnbind om noen dager). Disse munnbindene ble følgelig også solgt videre som type 1 munnbind. Noen av kartongene/eskene hadde vannskader, noe som førte til at vi pakket om munnbindene i nye esker.

Han sier selskapet tar full kritikk:

– Vi har i ettertid lært at vi må være mere presise i denne merkingen mht. lot-nr. datostempling osv. og vi tar full kritikk for at vi ikke har vært nøye nok her!

– Dramatisk

Han forteller at selskapet allerede var i gang med å informere kunder da de fikk politiet på døren:

– Da politiet aksjonerte mot våre lagre i Bergen var vi allerede i gang med å informere kunder som hadde fått tilsendt munnbind om at de ikke hadde den kvaliteten som koden på kartongene indikerer. Både for meg og mine medarbeidere var det dramatisk å få politiet på døren, men med bakgrunn i viktigheten av at det i medisinsk sammenheng kun blir benyttet såkalte medisinske munnbind, var dette helt forståelig. Vi redegjorde for misforståelsen og tiltakene som var satt i verk for tilbakelevering av feilmerkede kartonger. La meg også understreke at vi ikke har mottatt bestillinger eller levert medisinske munnbind til sykehus, legekontorer, eller andre som i sin virksomhet forutsettes kun å benytte munnbind med denne kvaliteten, står det i pressemeldingen.

– Politiet har etter mitt skjønn gjort en grundig jobb med å komme til bunns i de faktiske omstendighetene rundt den aktuelle leveransen og vårt videresalg av denne. Vi har og kommer fortsatt til å bistå dem med alle nødvendige opplysninger etter beste evne. Når siktelsen mot meg som daglig leder likevel er opprettholdt, skyldes det at påtalemyndigheten mener jeg og mine medarbeidere med forsett foretok feil merking av kartongene. Jeg føler meg imidlertid overbevist om at den videre etterforskning vil vise at vi handlet i god tro, skriver Vollvik.

Opprydning

Han er klar på at han tar ansvar for feilen:

– Jeg må ta ansvaret for at vi ikke umiddelbart forsikret oss om at den aktuelle leveransen med munnbind hadde den kvaliteten vi hadde bestilt, og heller ikke fikk dette verifisert av eksperter på området. Jeg må også dypt beklage det inntrufne i forhold til kunder som allerede har mottatt munnbind med feil merking eller som har måttet vente på sine bestillinger. Dette er vi i full gang med å rydde opp i, opplyser Vollvik.

Legemiddelverket vil stanse Vollviks salg av munnbind

Legemiddelverket advarte onsdag om munnbindene som Vollvik selger. Gründeren er siktet for å ha brutt loven om medisinsk utstyr og er under etterforskning for å ha solgt munnbind som feilaktig har vært merket som godkjent for medisinsk bruk. Legemiddelverket opplyser til E24 torsdag ettermiddag at de jobber med å få på plass et omsetningsforbud mot Vollvik og nettbutikken hans.

– Det går på tillit til medisinsk utstyr, sikkerheten for forbruker, og tryggheten om at det du kjøper ikke utgir seg for å være noe annet enn det som skal være, sier enhetsleder Tove Jahr i Legemiddelverket.

På Ludostore var det torsdag fortsatt mulig for kunder å kjøpe munnbind med kirurgisk klassifisering.