Etterspørselen etter olje ligger an til å øke med nær 10 prosent og gassetterspørselen med nesten 40 prosent frem til 2040, viser ferske anslag fra Det internasjonale energibyrået (IEA), skriver E24.no. Estimatene foreligger i rapporten «World Energy Outlook 2019», som ble lagt fram i dag.

Forbruket ventes å økte fra 97 millioner fat per dag nå til om lag 106 millioner fat per dag i 2040. USAs produksjon av skiferolje bidrar mest til veksten, anslår IEA. Ifølge rapporten kan oljeprisen stige til 88 dollar fatet i 2030 og 103 dollar fatet i 2040, på grunn av økt etterspørsel.

2,7 grader temperaturøkning

Klimamålene nedfestet i Paris-avtalen fra 2015 krever at forbruket av olje og kull skal falle kraftig. IEA skriver at om dette skal nås, kreves en drastisk og rask omlegging - stikk i strid med utviklingen byrået skisserer som mest sannsynlig.

I IEAs hovedscenario vil utviklingen lede til en temperaturøkning på 2,7 grader - Parisavtalens mål ligger under to grader.

– Dette er nok en stor rapport som viser at det haster med å få til endringer i energisystemet i en massiv skala over hele verden. Det trengs store volum ny fornybar strøm som må tas i bruk i andre sektorer som transport, oppvarming og industri. Vi vet hvordan vi skal gjøre dette, men dette må skje i en enorm skala, sier Anders Bjartnes, redaktør i Norsk Klimastiftelse, til Dagens Næringsliv.

Rekordøkning i utslipp

I 2018 var det et rekordhøyt utslipp av CO2, og attpåtil ny rekord i økningen av CO2-utslipp, bemerker IEA. Det er heller ingen utsikter til markant nedgang i utslippene. Det er ingen stopp i CO2-utslippene frem mot 2040, ifølge rapporten.

I en melding fra byrået sier IEAs toppsjef Fatih Birol at det kreves samtidig og enorm innsats fra mange parter i hele verden for å takle klimaendringene. I sterk motsats til klimamålene er beskrivelsen av oljeforbruket: for eksempel antas oljeforbruket i privatbilismen å nå en topp mot slutten av 2020-tallet.