I 15 år har Fatih Birol, toppsjefen i Det internasjonale energibyrået (IEA), gjestet Equinors høstkonferanse. Kun to ganger har han deltatt digitalt: Den ene gangen meldte Birol avbud for å treffe USAs president Barack Obama på Hawaii. Tirsdag skulle han møte Frankrikes president Emmanuel Macron.

I stedet ble en forhåndsfilmet video vist for de fremmøtte - som til gjengjeld inneholdt to klokkeklare beskjeder. Den første var en streng pekefinger i retning dem som mener en økt andel fornybar energi har skapt den pågående energikrisen i Europa, Asia og USA.

– Jeg synes det er etisk og faktuelt feil å fremstille de høye energiprisene som den første krisen til det grønne skiftet. Det er upresist. De høye prisene har ingenting å gjøre med å bygge fornybar energi. Om noe, skjer dette kanskje fordi vi ikke har bygget nok fornybar energi, sier Birol.

Les mer: Hundrevis melder seg ut av Den norske kirke etter olje-nei: – Der går grensen

– Skuffende

Den andre beskjeden dreide seg om rollen til gassleverandører som Norge.

– Gass er alltid et tema når jeg kommer til Oslo for å diskutere med venner og kolleger. Gass-aktørene har gjort en stor feil. Gassprisene har vært seks-syv ganger høyere enn det historiske gjennomsnittet. Det betyr at millioner av forbrukere verden over ikke vil gi gass eller gassindustrien gode skussmål, sier Birol og forklarer:

– Gass har blitt presentert for oss som en rimelig og pålitelig energikilde. Men det vi har sett de siste månedene er ganske skuffende, sett fra forbrukernes side.

Les mer: Gassprisene til himmels etter Nord Stream 2-stans

Equinor, som var vertskapet for høstkonferansen tirsdag, har brukt flere titalls millioner kroner på lobbyvirksomhet og omdømmebygging i Europa de siste årene. Her har norsk gass vært blant de viktigste temaene, ifølge Lobbyfacts. Det stoppet ikke Birol fra å gi gassindustrien det glatte lag.

– Dette vil føre til at forbrukerne vil stille spørsmål ved gassen og dens fremtid.

Les mer: Skrøt av norsk gass på tuben i London - advares mot å bruke reklamen igjen

Mener elbilsalget vil få betydning for norsk olje

IEA-toppen Birol sier at de som mener at COP26 i Glasgow var mislykket, tar feil. Etter klimatoppmøtet vil du måtte tenke deg om både en og to ganger før du investerer i kull. Selv om det fortsatt vil være rom for investeringer i olje og gass i et 1,5-gradersscenario, vil også olje- og gassinvestorer måtte tenke seg om.

Birol spår at «peak oil», tidspunktet der etterspørselen er på sitt høyeste noensinne, vil komme i løpet av de neste fire årene. Det er langt tidligere enn mange trodde for få år siden. Det forutsetter imidlertid at løftene fra Glasgow følges opp.

– Vi kommer ikke til å se en økning i bruk av olje og gass år etter år fremover. Bruken vil gå ned, sier Birol og fortsetter:

– Det er ikke bare i Norge at folk kjøper elbiler lenger. I 2019 stod elbilene for to prosent av nybilsalget globalt. I år strekker elbil-andelen seg mot ti prosent. Dette vil få konsekvenser for etterspørselen etter olje, og Norge er en del av dette.

3 herkuliske oppgaver

Birol sier at han har merket seg oljedebatten i Norge, og understreker at IEA ikke sier at det ikke trengs nye investeringer i olje og gass. Men så nevner Birol heller ikke noe om investering i leting etter nye olje- og gassressurser.

– Selv i en verden som når 1,5-gradersmålet, vil vi trenge investeringer i størrelsesorden 350 milliarder dollar. Det er omtrent det samme som går til olje og gass i dag, og investeringene vil gå til felt i drift eller felt som er godkjent, men som ikke er i drift, sier IEA-toppen.

Det internasjonale energibyrået og Birol har peilet ut tre store oppgaver som energiaktører må klare for at verden skal begrense oppvarmingen til 1,5 grader:

Første oppgave handler om de neste ti årene, den mest kritiske perioden for å begrense klimaendringene. Vi trenger massive utbygginger i teknologier som vi vet at fungerer.

– Solceller, vindkraft, vannkraft, energieffektivisering, elbiler og, i noen land, atomkraft. Vi trenger en massiv utbygging, sier Birol.

Oppgave nummer to handler om innovasjon og teknologi som foreløpig ikke er en viktig del av energimarkedene i dag.

– Hydrogen, batteriteknologi, karbonfangst- og lagring, samt små, modulære kjernekraftreaktorer, lister Birol opp.

Oppgave nummer tre handler om bruken av fossil energi. Denne må reduseres dramatisk dersom verden skal nå klimamålene. Som et land eller selskap kan du ikke både si at du sikter mot netto nullutslipp og samtidig tro at du kan øke produksjonen av fossil energi, sa Birol.

– Vi er svært klar over at dette krever en herkulisk jobb fra alle, oppsummerte IEA-toppen.

Les mer: Elleville priser på olje og gass gir rekord for norsk økonomi: – Vanvittige inntekter