SANDNES (Nettavisen Økonomi:) I begynnelsen av måneden tok Ikea Sandnes kommune og Statens vegvesen til retten på grunn av den nye sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes.

Les bakgrunnen for saken her: – Kan få katastrofale følger for oss

Når utbyggingen kommer til Ikeas område på Forus, vil Statens vegvesen ekspropriere deler av parkeringarealet og bruke over 265 parkeringsplasser under utbyggingen. Det utgjør rundt 40 prosent av varehusets 685 parkeringsplasser. Totalt vil 65 p-plasser gå tapt etter at utbyggingen er ferdig om rundt to år.

– Det er dramatiske konsekvenser for et allerede underdimensjonert hus når det gjelder parkering, sa varehussjef Hans Inge Skadberg da Nettavisen Økonomi møtte ham for to uker siden.

Se video øverst: Ikea saksøker kommunen: - Katastrofe

Nå er dommen klar: Sandnes kommune og Vegvesenet frifinnes, og Ikea må betale saksomkostninger på til sammen 322.745 kroner. I en kommentar til Nettavisen Økonomi, skriver varehussjef Skadberg:

– Vi er selvsagt skuffet over utfallet. Vi vil bruke tiden til å sette oss grundig inn i dommen før vi kan uttale oss noe mer.

Les også: Dramatisk for julebordarrangørene: – Vi mister 90 prosent av omsetningen

Anslått tap: 285 millioner kroner

Ikea og Hans Inge Skadberg har beregnet det økonomiske tapet som følge av manglende parkeringsplass utenfor varehuset til 285 millioner kroner.

Til Nettavisen Økonomi understreket Skadberg at Ikea i første omgang ikke var ute etter noen form for erstatning, men at myndighetene skulle legge sykkelveien utenom parkeringsplassene. Varehussjefen utelukket imidlertid ikke krav om erstatning i en eventuell ankesak.

– Selvfølgelig, dersom en av partene anker til lagmannsretten og veien blir bygd, blir det snakk om en erstatningutmåling - men vi er ikke der ennå. Vi håper i første omgang på at Vegvesenet og kommunen ser på andre alternativer enn det som ligger til grunn nå, sa Skadberg til Nettavisen Økonomi.

Ikea mente at planbeskrivelsen var mangelfull og at det hadde blitt gjort saksbehandlingsfeil i saken. Retten var imidlertid uenig:

«Etter rettens syn er det ikke tvilsomt at både planens formål og hovedinnhold beskrives tydelig i det aktuelle planforslaget», står det i dommen. Videre står det:

«Retten mener at også beskrivelsen av tiltakets konkrete virkning for Ikea er tilstrekkelig og dekkende for den faktiske situasjonen. Det er ikke noe eget punkt om tiltakets virkning for næringsareal, og konsekvensen for Ikea er tatt inn under punktet om 'parkering'».

Les mer: Bedriften dropper den årlige festen, men Martha Helen (27) er fornøyd med alternativet: – Voldsomt kjekt

Mener Ikea ikke har fulgt med i timen

Dommen anerkjenner at planene til Sandnes kommune og Statens vegvesen berører parkeringsplassene til Ikea, og at dette betyr at kjeden vil miste flere av sine kundeparkeringsplasser. Men dette kommer også klart nok frem i beskrivelsen i planene, og en kunne ikke forvente at Vegvesenet eller kommunen sitter på detaljkunnskap om hvor stor omsetning hver enkelt parkeringsplass utgjør, mener retten.

Retten mener at Ikea, som en stor og profesjonell aktør med lang erfaring fra planprosesser og reguleringsarbeid, burde sett at planene ville ramme kjedens parkeringsareal. Kjeden burde kommet tidligere på banen dersom de var uenige eller hadde innsigelser, mener retten, som viser til at Ikea var godt kjent med konsekvensene av sykkelveien.

«Det innkom elleve merknader til planforslaget, og alle er kommentert. Ikea ga ikke selv noen høringsuttalelse til selve planforslaget, og det var derfor ingen konkret uttalelse å vurdere», skriver retten om planforslaget som var på høring i 2018.

Les også: Helseministeren fraråder fylle-julebord