1. desember er datoen du må forholde deg til.

Våren 2017 kom regjeringen med en gyllen mulighet for privatpersoner som vil gjøre det lettere for deg og meg å spare i aksjefond og aksjer. Da ble det lansert en aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer eller aksjefond - fond med mer enn 80 prosent aksjeandel - hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at dette utløser skatt. Det høres flott ut. Det er det også.

Skatteutsettelse - kjøp og salg

Har du for eksempel kjøpt aksjer for 10.000 kroner som i dag er verdt 15 000 kroner, men du ønsker å selge aksjene dine og kjøpe et litt bredere aksjefond; da kan du selge for 15.000 kroner og kjøpe et nytt fond for 15.000 kroner.

Utenfor ASK må du betale skatt (31,68 prosent) på de 5000 kronene du har hatt iavkastning, noe som fører til at du får et lavere beløp du kan kjøpe nytt fond med. På den måten har du mulighet til å reinvestere og få avkastning på et høyere beløp. Dette handler nettopp om skatteutsettelse. Skatten må betales på et tidspunkt. Men ikke før du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen.

Fordel nummer to

Ta ut innskuddet ditt og la gevinsten stå og vokse videre.

Den neste fordelen er at du kan ta ut hele sparebeløpet uten at det vil utløse skatt. Gevinsten kan bli stående igjen å vokse videre helt til du trenger å bruke alle pengene du har stående. Dette har kun vært mulig for dem som har egne investeringsselskap til nå.

Vi trodde lenge at regjeringen ville forlenge den såkalte overgangsregelen - det å kunne føre aksjer og aksjefond inn i aksjesparekontoen uten at det utløse skatt. Den gang ei, nå er det stopp.

Ikke la 31. desember være en hvilepute

Frem til nyttår har regjeringen satt at du kan samle alt du har i forskjellige banker - ulike leverandører - enkeltaksjer eller aksjefond, og sette det inn på en aksjesparekonto. Men ikke la dette være en hvilepute på tid for å rekke det.

Bransjen (altså bankene) har måttet sette en dato som er tidligere enn 31. desember ettersom pengene må være inne på kontoen for årskiftet for at du skal slippe å betale skatt på gevinsten du har hatt - dette fordi de må rekke å få overført verdipapirene seg imellom. Det er derfor en enighet om 1. desember for å flytte mellom banker og, 20. desember for å flytte internt i banken din.

Rekker du det ikke?

Det viktigste du gjør er å få flyttet aksjene og aksjefondene dine inn på en ASK.

Om du ikke rekker å flytte til en annen bank, så flytt det inn i banken du har aksjefondene eller aksjene dine i. Det er nemlig fult mulig å flytte mellom aksjesparekontoer senere. Og samle disse på et sted. Der er det ingen frist.

Ta med deg gavepakken og fortsett sparingen. Er det på tide å gjøre endringer på sammensetningen du har på sparepengene dine, så er dette en veldig fin mulighet til å tilpasse straks pengene er på ASK-en.