Det store flertallet har en reiseforsikring. Enten en for hele familien, eller en for enkeltpersoner. Samtlige av forsikringsselskapene har inkludert en avbestillingsbeskyttelse i reiseforsikringsdekningen.

Se også: Guide til reiseforsikring

Du bør alltid kjøpe en reiseforsikring som gjelder hele året. Prisøkningen fra en korttidsforsikring er svært liten, og du slipper å tenke på forsikringen hver gang du skal reise.

Selv om de fleste kanskje bare foretar én større reise i året, er mange ofte på helgeturer. Her er det viktig at reiseforsikringen passer ditt reisemønster.

Andre avbestillingsforsikringer

Du kan få avbestillingsforsikringer annet enn på helårs reiseforsikringer. Dette kan være:

 • I forbindelse med bestilling av fly/pakketur
 • Forsikring som gjelder et visst antall dager
 • Inkludert når du betaler turen med kredittkort

Du kan få kjøpt avbestillingsforsikringer i forbindelse med bestilling av turer, som da varer akkurat på den turen. Dette gjelder enten du bestiller fly eller en pakketur.

Når du bestiller en reise vil du få tilbud om både avbestillingsforsikring og reiseforsikring. Prisene på dette varierer kraftig. Bare en avbestillingsforsikring kan koste like mye på en toukers tur som en helårs reiseforsikring. I andre tilfeller koster det mye mindre. Men det spiller egentlig ingen rolle så lenge du har denne dekningen i reiseforsikringen, du kjøper ikke dette uansett.

Du kan også bestille reiseforsikring fra en gitt dato til en annen i flere av forsikringsselskapene. For eksempel kan dette bestilles i DNB Forsikring, Europeiske Forsikring, og Gouda Reiseforsikring.

I mange av kredittkortene er det en reise- og avbestillingsforsikring inkludert, hvis du betaler reisen med kortet (eller minst halvparten av drivstoffkostnadene når du er på tur.

Her kan du se hvilke kredittkort som har reise og avbestillingsforsikring

Dette kan passe for noen som har et enkelt reisemønster (personer som strengt tatt ikke trenger en helårsreiseforsikring). Det kan være single personer som reiser lite - for eksempel bare en utenlandstur i året. Men turen må alltid være betalt med kredittkortet for at den skal gjelde.

Dekningen i avbestillingsforsikringen

Det er to momenter ved avbestillingsforsikringen:

 • Hvilket totalbeløp kan den dekke
 • Hvilke avbestillingsgrunner er godkjente

Hvor stort det samlede beløpet som erstattes for enslig og familie er begrenset til en totalsum, ofte per år. For familie er det begrenset til en totalsum per person, eller samlet.

Det er mange forskjellige grunner til at reisen kan avbestilles. Det er forskjeller mellom reiseforsikringene når det gjelder hvilke grunner som gjør av avbestillingsforsikringen trer i kraft.

Grunnene kan deles inn i to:

1. Årsaket av akutt sykdom, ulykke, død hos:

 • Den forsikrede
 • Sikredes nærmeste familie
 • Eneste reiseledsagers, og den nærmeste familie
 • En i et reisefølge. Dette er normalt seks personer, som har bestilt reise med samme avreisedato og hjemreisedato.
 • En nøkkelperson. Dette er en person som reisen er avhengig av. Dette kan for eksempel være bilfører, båtfører, dirigent, foreleser

2. Andre forhold som kan dekkes:

 • En skade på forsikredes bolig, hytte eller kontor, som gjør det nødvendig å være til stede.
 • En endret dato for nødvendig undersøkelse eller operasjon. Normalt må denne beskjeden ha kommet senest 14 dager før avreisen. Dette gjelder også for ektefelle og barn. Noen reiseforsikringer dekker også eneste reiseledsager.
 • Innkalling til jurytjeneste. Normalt må denne beskjeden ha kommet senest 14 dager før avreisen. Dette gjelder også for ektefelle og barn. Noen reiseforsikringer dekker også eneste reiseledsager.
 • At det på reisemålet er en epidemi, naturkatastrofe, terrorhandling el. Det er myndighetenes offisielle reiseråd som er det avgjørende.
 • Komplikasjoner ved graviditet. Få som har dette punktet.
 • Samlivsbrudd. Få som har dette punktet.

Dekning i reiseforsikringene for enkeltpersoner

Dette er forsikringsselskapenes avbestillingsdekning som ligger i reiseforsikringen.

Her er det tatt med maksimal sum som dekkes, og hvilke avbestillingsårsaker som er godkjente.

Reiseforsikring Max Dekning
Codan Standard 50 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Jury reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Codan Pluss 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Jury reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
DNB Basis 40 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
DNB Best Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Eika Reise 50 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Eika Reise Pluss Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Europeiske Standard 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Graviditet -fødsel/komplikasjoner før uke 36, Samlivsbrudd, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Europeiske Super Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Graviditet -fødsel/komplikasjoner før uke 36, Samlivsbrudd, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Frende Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gjensidige Reise Pluss Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gouda Standard 20 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gouda Super 200 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
KLP 150 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Landkreditt 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor
Nemi Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Epidemi/katastrofe/terror
Spb 1 Forsikring Topp 700 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Storebrand Standard 50 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Storebrand Super 600 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Tryg Standard 20 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Tryg Reise Ekstra Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror

Dekning i familie-reiseforsikring

Her er det tatt med maksimal sum som dekkes, og hvilke avbestillingsårsaker som er godkjente.

Reiseforsikring Max Dekning
Codan Standard 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Jury reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Codan Pluss 200 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Jury reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
DNB Basis 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
DNB Best Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Eika Reise 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Eika Reise Pluss Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Europeiske Standard 100 000 pp Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Europeiske Super Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Graviditet -fødsel/komplikasjoner før uke 36, Samlivsbrudd, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Frende Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede, Graviditet -fødsel/komplikasjoner før uke 36, Samlivsbrudd, Jury sikrede, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gjensidige Reise Pluss Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gouda Standard 50 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gouda Super 300 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
KLP 200 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Landkreditt Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Epidemi/katastrofe/terror
Nemi Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Epidemi/katastrofe/terror
Spb 1 Forsikring Topp 700 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Storebrand Standard 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Storebrand Super 600 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Tryg Standard 20.000 pp Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Tryg Reise Ekstra Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror