Gå til sidens hovedinnhold

Ikke la algoritmer få styre drosjenæringa

Vi bør ikke overlate drosjemarkedet til selskaper som heller lar seg styre av algoritmer enn av spillereglene i arbeidslivet.

Av Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Søndag 1. november ble drosjenæringa i Norge deregulert.

Kommunene får ikke lenger mulighet til å regulere drosjemarkedet, og terskelen for hvem som kan kjøre drosje og hvem som kan drive et drosjeselskap reduseres.

Les også: Groteske overdrivelser når venstresiden frykter at drosjenæringen blir utslettet

Drosjenæringa har allerede brutt sammen i mange storbyer utenfor Norge etter liknende dereguleringer.

Nå kan samme feil gjøres her hjemme

Det betyr noe hvem som kjører bestefar til sykehuset - og unger med funksjonsnedsettelser til skolen. Det betyr noe hvem som kjører deg hjem fra byen.

Og drosjenæringen betyr masse for Oslo. Det er mange arbeidsplasser. I Oslo har drosjene en omsetning på over to milliarder kroner.

De siste tiårene har ventetiden mellom hver passasjer blitt lenger. Flere drosjer kjører på måfå rundt i Oslo sentrum på jakt etter kunder. Andre står parkert på tomgang. For å få det til å gå rundt har drosjeselskapene økt prisene.

Oslo har nå landets høyeste drosjepriser.

Enorm prisstigning og frafall fra yrket

Men dette er ikke bare et Oslo-problem.

Over hele landet har drosjeprisene steget tre ganger mer enn prisveksten i samfunnet. Passasjerene er misfornøyde med de høye prisene. Sjåførene er misfornøyde med den lange ventetida mellom turene - og mange dyktige sjåfører har forlatt yrket.

Les også: Gunnar Stavrums forståelse av drosjenæringen er ikke akkurat UBER alles

Problemene vi ser i drosjenæringa med høye priser og dårlige vilkår for sjåførene kan løses. Men det må skje gjennom å regulere, ikke ved å slippe markedskreftene fri. Vi trenger færre drosjer.

Burde vært færre - blir flere

Nå åpner regjeringen for at det blir flere. I realiteten er det mange likhetstrekk mellom dereguleringa regjeringen nå gjennomfører - og det uregulerte elsparkesykkelmarkedet.

Jeg regner med at flere av de som nå driver med elsparkesykler også vil gå inn i drosjemarkedet i Oslo. Dette er uregulerte selskaper, styrt av algoritmer, og som ikke forholder seg til spillereglene i arbeidslivet.

Les også: - Det er ikke likegyldig hvem som kjører bestefar til sykehuset eller barna til skolen

I Arbeiderpartiets forslag til nytt program ligger det forpliktende formuleringer om at vi igjen skal regulere drosjemarkedet fra 2021 - akkurat som vi vil regulere elsparkesykkelmarkedet.

- Hareide har mistet troen på politisk styring

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har valgt en annen vei. Han har mistet troen på politisk styring, og har tilsynelatende ingen problemer med å innføre en av vår tids største transportreformer midt under koronapandemien.

Dette er i bunn og grunn en frihetskamp: Om alle skal ha mulighet til å leve frie, gode liv med sikre og gode jobber. Eller om vi skal overlate styringen over hva slags arbeidsliv vi vil ha til lønnsomhetsalgoritmer og markedskrefter.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?