De siste månedene har norsk økonomi kollapset som følge av korona-pandemien. Til tross for dette har norske boligpriser skutt i været og er oppe nesten seks prosent så langt i år. Dette til tross for at nordmenn neppe vil få mer å rutte med verken i år eller neste år.

Det fører til løftede øyenbryn i Washington, der Det internasjonale valutafondet (IMF) har sitt hovedkontor. IMF har gjennomgått det finansielle systemet i Norge. Konklusjonen er at systemet i Norge er robust og godt regulert, men det finnes sårbarheter.

Les også: Nordmenns gjeld har eksplodert. Det skaper bekymring i Washington

I forbindelse med koronapandemien påpeker IMF at usikkerheten er stor og at de viktigste risikofaktorene i det norske finanssystemet fortsatt er den store gjelden i husholdningssektoren, høye eiendomspriser og bankenes avhengighet av finansiering i kapitalmarkedene, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– Utfordringer

IMF anbefaler flere forbedringer i Norge. Blant annet at boliglånsforskriften gjøres permanent. Forskriften regulerer hvor mye bankene kan låne ut og stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt.

Les også: Norsk rekordgjeld - Den nye DNB-toppen er ikke bekymret

I tillegg anbefaler IMF at Norge vurderer nye tiltak mot risiko i næringseiendomsmarkedet og styrker tilsynet med mindre banker og IKT-sikkerhet i betalingssystemet.

Les også: Jan Ludvig Andreassen: - Rentene kommer antageligvis aldri til å stige igjen

– Det finansielle systemet i Norge fungerer godt, men vi står overfor utfordringer. IMFs analyse av sårbarheter knyttet blant annet til eiendomsmarkedene og de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet sammenfaller i stor grad med våre egne vurderinger, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Stresstest av bankene

I forbindelse med koronapandemien er det gjennomført en utvidet stresstest av bankene. Det konkluderes med at bankene samlet sett kan bære betydelige tap som kan komme som følge av pandemien og i et nedgangsscenario.

Les også: Nå stiger boligprisene «mot normalt»

IMF har jevnlig større gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer. Forrige gjennomgang av Norge var i 2014–2015. Under denne nyeste gjennomgangen har eksperter fra IMF hatt en rekke møter med norske myndigheter, finansforetak og fagmiljøer og vært på tre besøk her i landet.