KVADRATUREN I OSLO (Nettavisen Økonomi): Ferske tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Norge steg med 0,8 prosent i april. I Oslo steg boligprisene med 0,6 prosent i foregående måned. De faller 0,1 prosent hvis vi korrigerer for sesongvariasjoner.

Men det internasjonale valutafondet (IMF) er mandag ute med sin årlige vurdering av norsk økonomi. IMF har vært bekymret for et opphetet norsk boligmarked og den store gjelden til husholdningene.

Sel om risikoen er redusert, er fondet fortsatt bekymret for et boligprisfall. IMF skriver i sin ferske rapport at risikoen for boligprisene i Oslo er overvurdert med 5-20 prosent og med 0-10 prosent på landsbasis.

Rekordhøy gjeld

I tillegg fortsetter gjelden til husholdningene å vokse fra høye nivåer. Ved utgangen av mars var den innenlandske gjelden til husholdningene på 3489 milliarder kroner. IMF anbefaler derfor finansminister Siv Jensen (Frp) om ikke å myke opp på boliglånsforskriften.

Valutafondet peker også på at det er en økende risiko i markedet for næringseiendom. Det har spesielt vært en sterk prisvekst i markedet for de beste kontoreiendommene, altså eiendommer som typisk ligger i Vika, på Aker Brygge, Tjuvholmen og i Bjørvika. Norske banker har betydelige utlån knyttet til næringseiendom.

Men tall fra Eiendom Norge mandag viser altså at boligprisene fortsetter å stige. Boligprisene i Norge er nå 2,2 prosent høyere enn de var for ett år siden til nye nominelle rekorder. altså nivåer der det ikke er korrigert for prisstigningen i samfunnet.

I Oslo er boligprisene 3 prosent høyere enn de var i april 2018. Det er en moderat utvikling til Oslo å være. Eiendom Norge har spådd at boligprisene i hovedstaden vil stige med 5 prosent i 2019 og med 3 prosent på landsbasis.

På nedsiden

- Vi er på nedsiden av hva som er normalt i det norsk boligmarkedet. Det er den svakeste veksten vi har målt de seneste ti årene etter fire måneder. Til tross for den svakere utviklingen, venter vi at markedet holder seg godt ut året, sa adm. direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge på en pressekonferanse mandag.

- Men dette er en sjelden lang periode med så svak utvikling i de sesongkorrigerte prisene, sa Dreyer.

Overvurdert

I en pressemelding sier Dreyer at boligmarkedet i Norge er i god balanse. Han mener markedet er velfungerende, og at de så langt i år er solgt langt flere boliger enn i rekordåret 2018.

Mange visninger

- Det er veldig mange visninger nå over hele landet, og det er veldig mange salg. Det er en stabil utvikling i boligprisene, som man ønsker seg, supplerte han på pressekonferansen. Så langt i 2019 er det lagt ut for salg 7,5 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

Ifølge Eiendom Norge tok det i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i april 2019. Det er seks færre dager enn i april 2018. Den raskeste salgstiden er ikke overraskende i Oslo, der det i foregående måned tok 21 dager å kvitte seg med boligen.

- Salgstiden har så langt i 2019 vært høyere enn på mange å, men i april gikk salgstiden en del ned, og det tok kortere tid å selge en bolig i år sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, kommenterer Dreyer i pressemeldingen.

Overraskende høyt

Antall solgte boliger i april var 2,8 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor. Det karakteriserer Dreyer som overraskende sterkt, med tanke på at påsken var i april i år. Det er kun i 2015 at det er lagt ut flere boliger for salg enn det er gjort hittil i år.

- Det er et stort aktivitetsnivå, og vi forventer at tilbudet vil øke ytterligere nå i mai og juni, sa Dreyer.

Obos meldte i forrige uke at prisene på brukte Obos-boliger i Oslo falt overraskende med 2,1 prosent i april og med 1,6 prosent på landsbasis. Obos-boligene utgjør om lag 5 prosent av boligmarkedet på landsbasis.

Over kan du se presentasjonen av tallene for april i år.


Leder av DNB Eiendom, Terje Buraas, spådde en vekst i boligprisene i Oslo og Bergen i april, men en flat prisutvikling i Stavanger og Trondheim.

I Bergen steg boligprisene i april med 1 prosent, men falt sesongjustert med 0,8 prosent. Trondheim opplevde i foregående måned en prisvekst på 0,5 prosent, mens de forble uendret i Stavanger.

I mars steg boligprisene i Norge med 0,7 prosent og med 0,2 prosent hvis vi korrigerer for sesongvariasjoner. Prisene var da oppe på rekordhøye nivåer.