Både i Kina og USA går økonomien tregere, noe som vil føre til langsommere vekst globalt, ifølge IMF, som publiserte sine nyeste prognoser tirsdag.

En vekst på 3,2 prosent er kun halvparten av fjorårets vekst i verdensøkonomien.

Også neste år regner IMF med lavere vekst enn hva som var ventet tidligere, muligens helt nede på 2 prosent.

– Utsiktene er blitt betydelig mørkere siden april. Verden kan snart komme til å være på kanten av global resesjon, bare to år etter den siste, sier IMFs sjeføkonom Pierre-Olivier Gourinchas.

Bedre enn ventet i Russland

Inflasjonen ventes å havne på 8,3 prosent på verdensbasis i 2022. Det er en oppjustering fra 6,9 prosent i forrige prognose. Oppgangen skyldes særlig oppgang i inflasjonsprognoser for «avanserte økonomier», med en økning fra 4,8 prosent til 6,3 prosent. Inflasjonen i eurosonen og Storbritannia er ventet å bli henholdsvis 10,5 prosent og 7,3 prosent.

Russland gjør det bedre enn ventet til tross for vestlige sanksjoner. IMF venter at den russiske økonomiske veksten vil ende på 2,5 prosent. Det er særlig eksport av olje og gass som sørger for at økonomien ikke krymper. Styringsrenten i landet er på 8 prosent, en nedgang fra 20 prosent i dagene etter invasjonen av Ukraina.

Veksten i USA ser ut til å bli lavere enn i Russland, og vil ende på 2,3 prosent. Landet unngår trolig resesjon, men IMF advarer om at negativ økonomisk vekst ikke er usannsynlig i nær framtid.

Veksten i Kina bremser

Prognosene for Kina er også redusert, og fondet regner med at veksten i landet vil ende på 3,3 prosent. Sett bort ifra 2020, er dette den svakeste økonomiske utviklingen i landet på over 40 år. IMF peker på pandemien og eiendomskrisen som viktige årsaker til den nedjusterte prognosen. Bremsen i kinesisk økonomi vil ha store konsekvenser for hele verdensøkonomien.

IMF skisserer også hvordan den økonomiske situasjonen i verden kan bli verre. Særlig trekker de fram hvordan inflasjonen kan øke betraktelig dersom Russland skrur igjen gasskranen til Europa fullstendig. Økte mat- og energipriser vil kunne skape hungersnød og uro, og bidra til at verdensøkonomien fragmenteres ytterligere.

Det er høy etterspørsel etter arbeidskraft i hele verden, noe som drar opp lønningene. Dette vil kunne bidra til at prisveksten forblir høy i lang tid. IMF advarer også om at høy rente vil forverre gjeldsproblemer. Særlig vil dette kunne føre til tregere vekst i utviklingsland.

(©NTB)