Gå til sidens hovedinnhold

Indeksfond

Indeksfond har de klart laveste kostnadene blant aksjefondene.

Et indeksfond er et helt vanlig aksjefond, men med svært lave kostnader. Et indeksfond har ikke et forvalterkorps som aktivt forsøker å slå børsindeksen. Indeksfondets oppgave er å følge indeksen nærmest mulig. Derfor kan du forvente at et indeksfond gir børsens avkastning fratrukket kostnadene.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Når du plasserer pengene i et indeksfond kjøper du egentlig markedsavkastningen. Kjøper du et passivt fond, det vil si et fond som ligger nært opp til indeksen, plasserer du pengene i nøyaktig det samme markedet. Et passivt fond avviker bare med noen få prosent fra indeksfond, men til vesentlig høyere kostnader. Over tid vil ikke et dyrt passivt fond ha muligheten til å slå et billig indeksfond.

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Alle tilgjengelige studier har vist at indeksfond over tid gjennomsnittlig gir bedre avkastning enn aktive aksjefond på grunn av de svært lave kostnadene.

Derfor er det vanskelig å slå indeksfondet over tid

Når et fond er 95 prosent likt indeksen, er det bare de resterende 5 prosentpoengene som kan skaffe meravkastning. Har et fond 1,5 prosent høyere kostnader, blir dette en umulig oppgave over tid.

Her har vi satt opp noen eksempler på hvor høy meravkastningen må være på den aktive andelen for at det passive fondet skal ta igjen kostnadsforskjellen. Her er det brukt en kostnadsforskjell på 1,5 prosent i årlig forvaltningsgebyr.

Andel lik markedet 95% 90% 85%
Rest til å skape merverdi 5% 10% 15%
Nødvendig meravkastning 30% 15% 10%

Selv med en aktiv andel på 15 prosent, må dette fondet ha en meravkastning på 10 prosent for å komme likt ut med indeksfondet.

Indeksfondene

Dette er indeksfondene som er aktuelle å plassere penger i.

Norske indeksfond
For de fleste er det naturlig å investere i indekser i Norge, og brede indekser globalt og fremvoksende markeder.

I det norske markedet er det nå 7 fond som følger en indeks. Fem av dem følger den brede OSEBX-indeksen. Alle disse fem har svært lave kostnader.

KLP Aksje Norge Index II er billigst med en årlig forvaltningskostnad på 0,18 prosent. KLP har i utgangspunktet kjøps- og salgskostnader, men denne er null ved å handle fondet på selskapets nettsider.

Alfred Berg Indeks Classic er nest billigst med en årlig forvaltningskostnad på 0,19 prosent. Minsteinnskuddet er på 25.000 kroner, men de tilbyr ikke spareavtale.

Helt marginalt dyrere er DNB Norge Indeks og Storebrand Indeks Norge med en årlig forvaltningskostnad på 0,2 prosent. Begge tilbyr månedlige spareavtaler.

To av fondene følger den smalere OBX-indeksen. Nordnet Superfond er billigst av alle fondene med null i forvaltningsgebyr og kjøp/salgskostnader.

Om du får høyest avkastning på å følge den brede OSEBX-indeksen eller OBX-indeksen (25 aksjer) er sett over lang tid femti/femti-sjanse.

Globale indeksfond
Ser vi på de globale indeksfondene er det større forskjeller på indeksene de skal følge. Det gjør også at avkastningsforskjellene blir litt større år for år. Men i et mer langsiktig perspektiv vil dette utjevne seg, og det er de mest kostnadseffektive som vil vinne.

På globale indeksfond har KLP flere av de billigste, det laveste med en årlig forvaltningskostnad på 0,18 prosent.

DNB Global Indeks med 0,20 prosent og Storebrand Global Indeks A med 0,25 prosent er også blant de aller billigste.

Nordiske indeksfond
I Norden er det tre tilsvarende land-fond som Nordnet Superfond Norge. Disse må kombineres for å få et ekte Norden-fond.

KLP Aksje Norden er billigst av de brede Norden-fondene med en årlig forvaltningskostnad på 0,18 prosent, foran DNB Global Indeks med 0,20 prosent.

Indeksfond i Nye markeder
For fremvoksende markeder er KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II billigst med en årlig forvaltningskostnad på 0,28 prosent. KLP har fått laget en spesialvariant der selskaper som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav er tatt bort.

DNB Global Emerging Markets er nest billigst med 0,30 prosent.I tillegg er det også indeksfond for Asia, Europa, og Nord-Amerika.

Fond Minste-innskudd Årlig kostnad i % Indeksfondet følger
Norge
Nordnet Superfond Norge 100 0,00 OBX Index
KLP AksjeNorge Indeks II 3 000 0,18 OSEBX
Alfred Berg Indeks Classic 25 000 0,19 OSEBX
DNB Norge Indeks 100 0,20 OSEBX
Storebrand Indeks - Norge 100 0,20 OSEBX
Handelsbanken Norge Index 1 000 0,30 OSEBX
Pluss Indeks 50 000 0,70 OBX Index
Norden
Nordnet Superfondet Sverige 100 0,00 NASDAQ OMX 1-index
Nordnet Superfondet Danmark 100 0,00 OMX Copenhagen 20 Cap Index
Nordnet Superfondet Finland 100 0,00 OMX Helsinki 25 Index
KLP AksjeNorden Indeks 3 000 0,18 VINXFNOK
DNB Norden Indeks A 100 0,20 VINX Benchmark Cap
Handelsbanken Norden Index Criteria 1 000 0,40 SIX SRI Nordic Index NI
DNB Barnefond 100 0,40 20% MSCI World NOK, 80% VINX Benchmark Cap TR NOK
Globale
KLP AksjeGlobal Indeks V 3 000 0,18 KLP WRLD NOK
DNB Global Indeks 100 0,20 MSCI World Index
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3 000 0,25 KLP Global SRI (hedged to NOK)
KLP AksjeVerden Indeks 3 000 0,25 MSCI World NR USD
Storebrand Global Indeks A 100 0,25 MSCI World NR USD
Storebrand Indeks - Alle Markeder 100 0,30 MSCI All Country World Index
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 3 000 0,33 KLP World Small Cap NOK
Storebrand Global Indeks Valutasikret A 100 0,35 MSCI World Net Hdg NOK
Handelsbanken Global Index Criteria 1 000 0,40 MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index
Storebrand Global ESG A 100 0,40 MSCI World NR USD
Storebrand Global ESG Pluss A 100 0,40 MSCI World NR USD
SEB Etisk Global Index C 100 0,46 MSCI ACWI SRI NR USD
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 1 000 0,60 MSCI World Small Cap Select Global Norms & Criteria Index
Nye markeder
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 3 000 0,28 KLP FM Indeks
DNB Global Emerging Markets Indeks A 100 0,30 MSCI Emerging Markets Index
Storebrand Indeks - Nye Markeder 100 0,40 MSCI Global Emerging Markets
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 1 000 0,60 MSCI Emerging Markets Index
Europa
DNB Europa Indeks 100 0,20 MSCI Europe NR EUR
KLP AksjeEuropa Indeks III 3 000 0,20 KLP Europe
Handelsbanken Europafond Index 1 000 0,20 MSCI Europa Net
KLP AksjeEuropa Indeks IV 3 000 0,23 KLP Europa HNK
Nord-Amerika
DNB USA Indeks 100 0,20 MSCI USA NR USD
Handelsbanken USA Index 1 000 0,20 MSCI USA Index
KLP AksjeUSA Indeks III 3 000 0,20 KLP USA
KLP AksjeUSA Indeks IV 3 000 0,23 KLP USA HNK
Asia
KLP AksjeAsia Indeks III 3 000 0,20 KLP Asia NOK
KLP AksjeAsia Indeks IV 3 000 0,23 KLP Asia HNK
Bransje
DNB Global Industrisektor Indeks A 100 0,20 MSCI World Industrials ex client-defined securities index
DNB Global Materialsektor Indeks A 100 0,20 MSCI World Materials ex client-defined securities index

Fond med minsteinnskudd på over 1 million kroner er ikke tatt med her.

Kjøper eller selger du KLP-fondene på KLPs nettsider, betaler du ingen kjøps-eller salgsprovisjon (gjelder for beløp opp til 1 million kroner).

Det normale er at det ikke er noen kjøps, eller salgskostnader. Unntakene her er Pluss Indeks, Carnegie Norge Indeks.

I de aller fleste fondene kan du lage en månedlig spareavtale. Det er bare i de to fondene Alfred Berg Indeks Classic og Pluss Indeks du ikke kan gjøre dette. Her kan du se oversikten over spareavtalene.

Se kostnadene på forskjellige aksjefondtyper:

Norske fond

Nordiske fond

Globale fond

Fond som investerer i nye markeder

Les mer om aksjefond:

Slik har indeksfondene gjort det mot indeksen

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Guide til aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.