Av Terje Halleland, stortingsrepresentant og energipolitisk talsmann for Frp

Fredag 4. oktober kunne blant annet Nettavisen melde at oljearbeideren Owe Ingemann Waltherzøe som har vært medlem av Arbeiderpartiet siden 1970-tallet, oppretter Industri- og næringspartiet. Noe av bakgrunnen for initiativet er ifølge Ingemann Waltherzøe at Arbeiderpartiet og Høyre ikke lenger står for en nærings- og industrivennlig linje.

I Fremskrittspartiet deler vi Ingemann Waltherzøes bekymring over et arbeiderparti som ikke lenger ser ut til å representere arbeidere. Derfor er vi alltid ute med berettiget kritikk av Arbeiderpartiet når vi ser at klima- og miljøfløyen i partiet kjemper til seg stadig nye gjennomslag som åpenbart er utenfor Gahr Støres kontroll. Ledet av blant andre Espen Barth-Eide og AUF, ser vi at flere i partiet urovekkende nok tar til orde for å stanse nye lisenser på norsk sokkel og endre lete-refusjonsordningen.

Selv om jeg ønsker initiativet velkommen, mener jeg likevel at et eget industri- og næringsparti ikke er nødvendig så lenge Fremskrittspartiet har hånden på rattet i olje- og gasspolitikken.

Man trenger ikke se lenger enn til årets statsbudsjett for å se at Frp fremdeles har fullt gjennomslag for videre satsing på Norges desidert viktigste næring. I budsjettet viderefører vi hovedlinjene i olje- og gassnæringen, også fordi vi mener at nøkkelkompetansen og ressursene som gir oss muligheten til å gjennomføre fornuftige og gode klimatiltak nettopp ligger i denne bransjen.

Jeg oppfordrer rett og slett Ingemann Waltherzøe og de andre i det nyopprettede Industripartiet til å stemme på Fremskrittspartiet om de setter industri og næring først.

Fremover vil det bli enda viktigere at alle industri- og oljevennlige krefter holder sammen i kampen mot partier og bevegelser som svikter petroleumsnæringen, og som tror at tang og tare skal finansiere Norges velferdssamfunn i tiårene som kommer.