Her finner du inflasjonskalkulatoren

Om inflasjonskalkulatoren

Omregningene er basert på konsumprisindeksen fra SSB. Det er gjennomsnittlig prisnivå i hvert av årene som ligger til grunn for endringene. Dette kan gi et noe annet resultat enn om du for eksempel regner mellom månedene desember til desember.

Du kan beregne prisutviklingen helt fra 1865 til 2020. Legger du inn for eksempel årstallet 2019 får du opp siste års inflasjon.

Årstallet må legges inn med samme format som er gjort med de forhåndsinnlagte tallene.

Omregning fra tidligere år
Når du regner om fra et tidligere år oppjusterer du pengeverdien det året til dagens pengeverdi. I eksemplet fra år 2000 ser du at 1000 kroner i 2000 tilsvarer 1.475 kroner i dag.

Omregning til tidligere år
Når du regner om fra dagens pengeverdi til et tidligere år er dette det motsatte regnestykket. 1000 kroner i dag tilsvarer 678 kroner i 2000-pengeverdi.

Andre inflasjonskalkulatorer:

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Se også:

Guide til inflasjon og konsumprisindeksen
Om konsumprisindeksen og vektene i den.

Inflasjonsstatistikk
Årlig inflasjon tilbake til 1865.

Eksterne sider:

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyårs sider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Inflasjonskalkulator
SSB har en tilsvarende inflasjonskalkulator. Her kan du også regne fra og til spesifikke måneder.