Det har vært blodrøde tall for flesteparten av de norske selskapene på Oslo Børs. Nå er dette lagt bak oss, men framtidsutsiktene er ikke særlig bedre.

- Resultatmessig tror jeg at det fortsatt kommer til å rase over hele linjen. Globalt er det fortsatt finanssektoren som kommer til å fortsette å slite.

Omslag
- Vi fikk det vekstomslaget vi fikk varsel om. I første kvartal kan jeg ikke se at det kommer til å bli noe særlig bedre. De ledende indikatorene som gir et forvarsel på resultatene har fortsatt å falle, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning til DN.no.

Han mener den eneste endringen som er positiv det siste kvartalet, er det globale rentefallet.

Storebrands Hans Thrane Nilsen mener tida framover vil bli preget av redusert bemanning.

Bemanning
- Vi kommer til å se mer kostnader knyttet til bemanningsreduksjon og reversering av en del valutatap fordi kronen har styrket seg en del mot euro og dollar.

- På driften er det spennende å følge bemanning og den relative konkurransesituasjonen for norsk eksport. Da tenker jeg spesielt på hvordan kronesvekkelsen faktisk slår med tanke på selskapenes konkurransesituasjon, sier han til Dagens Næringsliv.