Ingen foss av olje til næringslivet

Foto: (Foto: Jørgen Berge/TV 2 Nettavisen)

Finansminister Per-Kristian Foss (H) er glad for meldingen om at oljefondet ikke bør brukes til å investere mer i norsk næringsliv.

21.06.04 13:56

Det ville ikke lønne seg å pløye oljemilliardene inn i norsk næringsliv, konkluderer professor Agnar Sandmo ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Han har ledet ekspertgruppen som ble satt ned av Finansdepartementet i vår for å "utrede ulike måter i gjøre Norges kapitalstyrke til et konkurransefortrinn for norsk konkurranseutsatt næringsliv" – slik det het i Stortingets vedtak.

– Vi er med andre ord bedt om å vurdere en omlegging av retningslinjene for Petroleumsfondet, som etter dagens regler utelukkende skal investere i utenlandske verdipapirer. Kortversjonen er at vi ikke foreslår noen endringer i retningslinjene, sier Sandmo.

Sterk støtte

Finansminister Per-Kristian Foss tolker utredningen som en sterk faglig støtte til dagens politikk for investering av oljemilliardene.

– Det er et viktig signal at ekspertgruppen er enstemmig i sin innstilling. Vi har fått et godt faglig belegg til å gå videre, sa Foss da han fikk rapporten mandag.

– Rapporten støtter opp under konklusjoner fra tidligere utvalg, i tillegg til at nye problemstillinger blir grundigere vurdert enn tidligere, sa Foss.

Han sier at han spesielt merker seg utvalgets advarsel om at fokus kan flyttes fra det å skape avkastning til å skaffe penger, dersom det åpnes for å investere deler av Petroleumsfondet i norske bedrifter.

Nasjonal interesse

Sandmo ser en enkel forklaring på hvorfor store deler av norsk næringsliv med blant andre Norsk Investorforum, investor Stein Erik Hagen og tidligere Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl går inn for å plassere oljepenger i norsk næringsliv, mens ekspertutvalget ser det helt motsatt.

– De fleste som driver med en næring er naturlig nok interessert i muligheten til økt tilgang på kapital. Men det er ikke nødvendigvis slik at det som er privatøkonomisk interessant også er til nytte for den nasjonale økonomien, sier Sandmo.

Nok kapital

Ekspertgruppen slår fast at den ikke har funnet bevis for kapitalmangel i Norge. Når enkelte aktører i enkelte bransjer likevel kan oppleve kapitaltørke, bør dette forsøkes løses gjennom dagens fonds- og støtteordninger, mener utvalget.

Sandmo ser flere uheldige virkninger ved å åpne for å investere oljeformuen i norske bedrifter, blant annet:

  • Fare for lavere avkastning av fondet totalt, fordi man må anta at de potensielt mest lønnsomme prosjektene er finansiert først.
  • Fare for at norske investorer flytter sine investeringer utenlands.
  • Fare for økt press på politikerne ved at enkeltgrupper ser store gevinstmuligheter i å øve press mot myndighetene. Det kan i neste omgang svekke verdiskapningen.

– Det er også slik at handlingsrommet i budsjettpolitikken reduseres dersom man binder opp større del av statens utgiftsside, sier Sandmo.

(©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag