Eiendomsmilliardær og Høyre-sympatisør Christian Ringnes kritiserer hastverket, men roser utfallet av arbeidet med bilfritt byliv i Oslo.

- Biler er jo ikke positivt, ikke er de pene å se på, og vondt lukter de, sier han til Nettavisen.

Kjernen i eiendomskongens synspunkt er at ingen liker å gå i eksosfylte gater med støyende biltrafikk. Derfor er det også bred enighet i Oslo bystyre om målet om mindre biler og mer folkeliv i byen.

Handlingsprogrammet for økt byliv ble vedtatt 5. september i fjor. Det eneste partiet som stemte imot var Fremskrittspartiet, som bare fikk egne stemmer for forslaget om at saken om bilfritt byliv forkastes.

Byrådets innstilling ble justert på noen punkter, mens to forslag fra Høyre falt:

  • Mulighet til å kjøre gjennom sentrum uten å bruke Ring1 og Festningstunnelen.
  • Parkeringsplasser som ikke hindrer gående, syklister eller kollektivtransport

Etter dette stemte både Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti for arbeidet med økt byliv og mindre biler.

Du kan lese om behandlingen her: Bystyrets vedtak om mål og strategier for økt byliv

I den polariserte debatten om bompenger er det flott at en Høyre-sympatisør som Christian Ringnes støtter arbeidet med å få flere folk og færre biler i sentrumsgatene. Vedtaket i Oslo byrstyre viser også at det er en målsetning som deles av alle partier fra Høyre til ytterste venstre.

Ingen moderne mennesker kan være imot grønne områder forbeholdt fotgjengere. At flere reiser kollektivt eller sykler og går, er også bra - på samme måte som det ikke slippes ut klimagasser av at folk kjører elbil til sentrum og parkerer i underjordiske garasjeanlegg.

Her er Kristiansand et forbilde. Byen har laget et stort garasjeanlegg under byens store park og utestue, så det er mulig både å kjøre til sentrum, og ferdes gatelangs uten biltrafikk.

Over mange år har Oslo blitt en grønnere by, og det skyldes en tverrpolitisk enighet i mange år. Akerselva er ryddet opp, det er spiselig fisk i Oslofjorden og en kraftig vekst i elbiler over mange år har bidratt til stadig bedre Oslo-luft de siste 10 årene.

Se selv: Luftkvaliteten i Oslo med historiske data

Den store uenigheten foran valget om to uker går på rushtidsavgift, der de grønneste partiene på hver fløy - Venstre og MDG - ønsker å øke bompengene kraftig for å dempe rushtrafikken. Tiltaket kan diskuteres, men målet er det tverrpolitisk enighet om. Rushtrafikk skaper flaskehalser som er dyre å bygge ut.

Men: All forskning viser at det skal store prisendringer til for å endre adferd i samferdsel. Noen kroner opp og ned i bompenger - eller noen kroner billigere eller dyrere kollektivbilletter - har liten effekt på grunn av det økonomene kaller lav priselastisitet.

Igjen er det viktigste tiltaket noe det har vært bred enighet om, nemlig elbilsubsidier. Norge nærmer seg nå 250.000 elbiler og i juni var markedsandelen blant nybilene 45 prosent. I Oslo og Akershus er det nå over 80.000 elbiler som ikke slipper ut et gram CO2 eller eksos.

Her er tallene hos Norsk elbilforening: Antallet elbiler i Norge

Den voldsomme elbilveksten har skjedd samtidig som Oslo-luften er forbedret. Ni av ti elbiler bruker ikke piggdekk og virvler også opp mindre svevestøv enn den jevne fossilbil. Samtidig er eksos viktigste kilde til svevestøv, og der er elbilene uskyldige.

I dette lokalvalget ser bompenger ut til å bli en hovedsak, men kjernen i konflikten er hvordan veier og kollektivtransport skal finansieres (skatt eller bompenger) og hvordan det slår ut sosialt. Det er et økonomisk politisk fordelingsspørsmål, og ikke først og fremst et miljøspørsmål.

Christian Ringnes har helt rett i at ingen drar til byen for å gå rundt blant biler som støyer og slipper ut eksos. Samtidig er det de færreste som setter seg i bilen for å kjøre til byen for moro skyld, og man får ikke økt byliv bare ved å fjerne parkeringsplasser og sette opp provisoriske gatekontorer i all hast.

En varig og fremtidsrettet miljøpolitikk har størst sjanse for å bli en realitet med en bred politisk allianse i bunn. Som i Oslo, der enigheten er større enn retorikken skulle tyde på.

PS! Hva mener du? Er du glad for at biltrafikken forsvinner fra bygatene, eller vil du åpne for mer bilkjøring? Skriv et leserinnlegg!