Nicolai Tangen og Norges Bank kunngjorde på en pressekonferanse 24. august at Tangen vil selge seg helt ut av Ako Capital, etter bråket rundt mulige interessekonflikter.

Norges Bank sier til Dagens Næringsliv at den nye arbeidsavtalen til Tangen ikke er på plass når han starter i jobben tirsdag. Grunnen er at store transaksjoner skal gjennomføres og at overdragelsen av eierandelen i Ako Capital krever godkjennelse fra britiske myndigheter.

Les: Nicolai Tangen taper minst 30 milliarder kroner på å bli sjef for Oljefondet

– Tangens arbeidsavtale vil bli justert når dette er på plass. Inntil da gjelder den opprinnelige arbeidsavtalen med tilhørende rammeverk, sier presseansvarlig Bård Ove Molberg.

Jussprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo mener det at transaksjonene tar tid å gjennomføre, ikke er grunn nok til å vente med å få en avtale på plass.

Les også: Sanner kan ikke stoppe Tangen-ansettelsen

– En ny avtale kunne ha lagt til grunn at de avtalte transaksjonene skulle gjennomføres og regulert under forutsetning at av disse ble gjennomført. Det er viktige forhold som nå står uavklart, sier Sjåfjell.

Norges Bank understreker at det foreligger en avtale som legger premissene for den endelige arbeidsavtalen.

– Den eksisterende arbeidsavtalen med tilhørende rammeverk gjelder fram til den endelige arbeidsavtalen er ferdigstilt, skriver presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank i en epost.