Gå til sidens hovedinnhold

Ingen renteendring på to år - oppgang venter i 2023

Norges Bank beholder styringsrenten uendret på 0 prosent, og det vil den være i to år fremover. Men i 2023 går det mot en liten renteoppgang.

KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Beslutningen var ventet, ettersom sentralbanken langt på vei har indikert en uendret styringsrente i et par år fremover. Derfor var det ingen eksperter som trodde det ville skje noe med styringsrenten når beslutningen ble offentliggjort nå kl 10.

- Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

- Vi ser ikke for oss at renten blir satt ytterligere ned, med mindre det skjer noe særskilt, sier Olsen på spørsmålet om det kan bli aktuelt med negative renter ved et nytt tilbakeslag (se også lenger ned). 0 ser derimot ut til å være bunnen for Norges Bank.

Kraftig stimulans

Beslutningen var enstemmig. Rentekomiteen i Norges Bank legger vekt på at de lave rentene bringer produksjon og sysselsetting raskere opp. Pengepolitikken er nå såkalt svært ekspansiv, det vil si den gir en kraftig stimulans til økonomien.

Olsen sier vi er inne i et historisk kraftig tilbakeslag. Det er godt nytt for boliglånskundene.

– Dagens rentebeslutning bekrefter det vi allerede vet – norske boliglån kommer til å være tilnærmet gratis i mange år, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en kommentar.

Opp 0,5 prosent i 2023

Prognosen for styringsrenten innebærer en 0-rente de nærmeste to årene. Deretter øker renten gradvis etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres. Norges Bank ser for seg en rente i 2023 på 0,5 prosent, et halvt prosentpoeng oppgang.

Nordea Markets antyder to renteoppganger på 0,25 prosentpoeng hver mot slutten av 2023. Da er vi i så fall på de tidligere rekordlave nivåene fra 2018. Meglerhuset omtaler dagens signaler som «haukete», altså noe mer aggressivt. Markedsrentene lengre frem i tid steg noe som følge av den nye prognosen.

DNB Markets spår at oppgangen kan komme allerede mot slutten av 2022. Det er ifølge meglerhuset en økende sannsynlighet for en oppgang allerede fra første kvartal i 2022.

Norges Bank skriver i pressemeldingen at koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi. Men, siden rentemøtet 7. mai har aktiviteten tatt seg raskere opp enn det sentralbanken så for seg, og at aktivitetene fremover også blir litt raskere enn ventet.

Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet, og oljeprisen har økt. Aktiviteten er likevel betydelig lavere enn ved inngangen til året, og det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien. Norges Bank konstaterer som andre at norsk økonomi er inne i en dyp lavkonjunktur.

Gjeninnhenting

Det interessante er hvilke nye signaler som kommer fra Olsen. Når det gjelder rentefastsettelsen, tyder dagens uttalelse på at det er lite nytt, med unntaket av prognosen for 2023.

- Jeg tror hovedsignalet er at renten blir liggende der den er til Norges Bank er trygg på at en gjeninnhenting i økonomien har fått fotfeste. Det er det en god stund til, så jeg tror de gjentar samme rentebanen fra mai, uttalte sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen Økonomi før beslutningen ble kjent.

Rentebanen er sentralbankens prognose for renteutviklingen fremover, og denne banen antydet i mai uendret styringsrente ut 2023. Det nye er at det kan bli en renteøkning dette året, men minimal sannsynlighet for at det skjer noe i 2021 og 2022. Norges Bank understreker at det er stor usikkerhet om utviklingen fremover.

Les også: Her får du de laveste boliglånsrentene

Altfor tidlig

- Vi har hatt noen uker som har vært preget av optimisme. Men det kan være at utviklingen bare har gått raskere enn det man så for seg, vi er ikke nødvendigvis på vei til et annet sted. Jeg tror det er altfor tidlig for Norges Bank å konkludere med at utsiktene er bedret, sier Due-Andresen.

Men det er de, når det gjelder anslagene for en del nøkkeltall. Norges Bank er i likhet med DNB Markets blitt mer positiv til norsk økonomi, selv om anslagene fortsatt er dystre. Eksempelvis er fallet i fastlandsøkonomien i år tatt ned fra 5,2 prosent til 3,5 prosent. Så ventes en god vekst, men det tar tid før vi er tilbake på det samme nivået.

Boligprisvekst

Husholdningenes forbruk ventes å falle med 5,2 prosent, som fortsatt er mye, men i mai var anslaget et fall på hele 7,7 prosent.

Den registrerte arbeidsledigheten i år spås nå å bli 5 prosent, mot 6,3 prosent i begynnelsen av mai. Mot slutten av året kan ledigheten falle til under 4 prosent.

Og boligprisene kan stige med 2,7 prosent, mot et ventet fall på 1,8 prosent for en drøy måned siden. Vekstanslaget er på linje med det DNB Markets nylig spådde. Olsen er ikke bekymret for boligprisvekst eller gjeldsvekst på kort sikt.

Når det gjelder lønn, har Norges Banks justert anslaget for årslønnsveksten i 2020 marginalt opp til 1,9 prosent.

Rentemodell

Norges Bank har en modell som beregner banen for styringsrenten fremover. Hadde modellen alene kunnet bestemme rentefastsettelsen, ville styringsrenten har vært «dypt nede i negativt i territorium», som Due-Andresen uttrykker det, altså minusrenter.

Vår sentralbank har et såkalt renteregnskap. Her vektlegger de ulike ting som har endret seg siden sist og som kan påvirke renteutsiktene.

Eksempelvis er kronen fortsatt svært svak, den såkalte kjerneinflasjonen er godt over målet på 2 prosent, og boligmarkedet holder seg overraskende godt. Alt dette er faktorer som kunne tale for høyere renter. Men:

Les også: Du kan spare hundretusener på å korte nedbetalingstiden

Koronatåke

- Selv om utviklingen så langt har vært litt bedre, har vi fortsatt koronatåken. Hva som har skjedd siden sist, er ikke så interessant nå. Derimot er det som ligger foran oss desto viktigere. Det er utrolig vanskelig å se frem i tid, og det er altfor tidlig å konkludere med at utsiktene det ser bedre ut, sier Handelsbankens sjeføkonom.

- Selv om det går bedre med norsk økonomi, tilsier ikke det at renten nå skal opp, men heller at den egentlig burde vært mindre negativ, poengterer Due-Andresen.

Les også: Christine (37) er hekta på sparing: – Det gøyeste er å følge med på avkastningen, og se at den vokser (+)

Men med det store sjokket vi opplever, burde vi ikke ha negative renter, det vil si en rente som er under 0. Det betyr negative innskuddsrenter, og kanskje til og med en negativ lånerente. Man får tilsynelatende betalt for å låne penger.

Skeptiske

Men en rekke sentralbanker er skeptiske til negative renter, som amerikanske Federal Reserve.

- Flere sentralbanker mener nå at negative renter kan være skadelig for økonomien over tid. I Storbritannia, som har en stor finanssektor, mener de at negative renter trolig vil gjøre mer skade enn nytte. Finanssektoren og bankene vil få problemer med sin forretningsmodell.

- Og Norges Bank sa i klartekst i mai at de er usikre på effekten av negative renter. Med mindre vi skulle få et betydelig tilbakeslag, er null gulvet, fastslår Due-Andresen.

Og med dagens signaler er det ingenting som tyder på at minusrenter er aktuelt, snarere tvert imot. Norges bank venter internasjonale styringsrenter nær null i lang tid fremover.

Saken oppdateres fortløpende.

Kommentarer til denne saken