Det betyr at refinansieringsrenten blir liggende på 0,0 prosent, mens innskuddsrenten holdes uendret på -0,4 prosent.

Signalet fra ESB er at de vil holde rentene på det nåværende nivået til i hvert fall ut 2019, og: Uansett vil sentralbanken holde rentene slik at inflasjonen er nær inflasjonsmålet på 2 prosent.

Rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets skrev i en morgenrapport torsdag at sentralbankens evne til å skape betydelige markedsreaksjoner er svært begrenset.

Ingen nedgang

Det kan imidlertid komme kommentarer fra ESB som gir interessante signaler til markedet. Borgen Gjerde tror ikke sentralbanken vil sette ned rentene ytterligere.

Blir det noen bevegelser i de europeiske obligasjonsrentene, er de ifølge Borgen Gjerde i så fall av kortvarig karakter. Finansmarkedene i Spania og Italia er riktig nok mer sårbare, ettersom bankene i disse landene har store volumer av billige lån fra ESB.

Nedjusterer

Handelsbanken skrev i sin morgenrapport at lekkasjer fra nyhetsbyrået Bloomberg, tyder sentralbanken senker prognosene for verdiskapningen (BNP) og inflasjonen.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea spør i en morgenrapport hvor mye mer «duete» sentralbanken er blitt i løpet av den siste tiden. Med det mener sjeføkonomen hvor forsiktig banken er, at den vil være svært varsom med renteøkninger fremover.

Og - til orientering - en rentehauk er en som er aggressiv med å få økt rentene...